Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2006

Tillgången till den andra instansen i tvistemål

Anna Nylund

Doktorsavhandling, juni 2006.
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten, institutionen för straff- och processrätt samt juridikens allmänna studier.

I avhandlingen behandlas möjligheterna att överklaga ett tvistemål till andra instansen, alltså hovrätterna. Eftersom hovrätterna lider av resursbrist i stort sett i alla europeiska länder har olika länder utvecklat system för att begränsa handläggningen av målen i domstolar av andra instans. Ett system är prövningstillstånd för småmål, alltså mål med ett relativt litet ekonomiskt intresse.

Europarådets mänskorättskonvention och rekommendationer, samt den finska grundlagen, stipulerar dock vissa rättigheter för medborgarna. Därför är det inte möjligt för riksdagen att stifta hurdana lagar som helst. De mänskliga rättigheterna måste alltså respekteras även i detta sammanhang. Samtidigt måste också andra hänsyn beaktas. Hovrätterna måste kunna fungera på ett tillfredställande sätt så att handläggningen är snabb, billig och tillförlitlig. Att sammanjämka dessa krav är alltså inte enkelt.

I avhandlingen granskas det gällande systemet i Finland jämte föreslagna ändringar ur en kritisk synpunkt. Hos oss ville man inte ha prövningstillstånd med hänvisning till att det inte passar in i vår rättskultur. I stället infördes något som kallas sållning. Det har dock visat sig att olika typer av prövningstillstånd funnits tidigare hos oss i Finland. Likaså är sållning mycket problematiskt.

I den rättsjämförande delen av avhandlingen granskas rättssystemen i Sverige, Norge och Tyskland. Såväl Sverige som Norge har prövningstillstånd, vilket är mycket intressant, inte minst med tanke på att riksdagen inte ville ha prövningstillstånd i Finland med hänvisning till rättskulturen. De främmande länderna är intressanta för att de visar att det finns många olika alternativa sätt att tackla problemen på.

I slutet av avhandlingen granskas olika alternativa sätt att begränsa tillgången till hovrätterna. Alternativen granskas i ljuset av bland annat kraven på att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas.

Publikations titel sida

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2006

Senast uppdaterad 03.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki