Ville Salonen:
Suosiolahja, laskennallisten lisäysten järjestelmä ja lakiosasuoja


Etusivu
SISÄLLYS
Lähteet
Lyhenteet
1. Johdanto ja tehtävänmäärittely
2. Lakiosasuojan kehitys
3. Nykyjärjestelmä pääpiirteittäin
4. Nykyjärjestelmän arviointi oikeustapausten valossa
5. Näkökohtia De Lege Ferenda
6. Lopuksi

Ethesis-palvelun kotisivu