Takaisin nimiösivulle | E-thesiksen pääsivu

SISÄLLYS

LÄHTEET

LYHENTEET

1 JOHDANTO JA TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY

1.1 Yleistä
1.2 Tehtävänmäärittely ja rajaukset
1.3 Dispositio

2 LAKIOSASUOJAN KEHITYS

2.1 Yleistä
2.2 Ideologiset taustalähtökohdat
2.3 Lainsäädäntötausta 2.4 Perintökaaren lakiosasuojaan vaikuttaneet osittaismuutokset

3 NYKYJÄRJESTELMÄ PÄÄPIIRTEITTÄIN

3.1 Lakiosasuojasta
3.2 Laskennallisista lisäyksistä 3.3 Lakiosaoikeuden toteuttamisesta
3.4 Lopuksi

4 NYKYJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI OIKEUSTAPAUSTEN VALOSSA

4.1 Aluksi
4.2 Oikeustapaukset 4.3 Yhteenveto 1990-luvun lakiosasuojasta

5 NÄKÖKOHTIA DE LEGE FERENDA

5.1 Aluksi
5.2 Oikeusvertailevia näkökohtia 5.3 Perintöoikeuskomitean mietintö 1975 5.4 Hallituksen esitys 117/1998 5.5 Omia näkemyksiäni 2000-luvun lakiosasäännöstöksi

6 LOPUKSI


Takaisin nimiösivulle | E-thesiksen pääsivu