Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2006

Spam - Spim - Spit: En marknadsrättslig undersökning av marknadsföring via nya kommunikationstekniker

Joachim Enkvist-Gauffin

Doktorsavhandling, maj 2006.
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten, institutionen för privaträtt.

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2006

Senast uppdaterad 05.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki