Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

4QMMT - The Problem of the Epilogue

Hanne von Weissenberg

Doctoral dissertation, April 2006.
University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Biblical Studies.

TM Hanne von Weissenbergin väitöskirja käsittelee Kuolleen meren rannalta, läheltä Qumranin raunioita löydettyä n. 2000 vuotta vanhaa juutalaista tekstiä, jonka suomenkielinen nimi on Tooran määräyksiä. Kansainvälisessä Qumran-tutkimuksessa teksti tunnetaan paremmin koodinimellä 4QMMT. Vaikka teksti löydettiin jo 1950-luvulla, sen virallinen tekstieditio julkaistiin vasta vuonna 1994. Populaarimediassa teksti on tullut tunnetuksi ennen kaikkea tekstin epävirallisten, ns. "piraattijulkaisujen" aikaansaamien tekijänoikeusoikeudenkäyntien vuoksi.

Aikaisemmassa Qumran-tutkimuksessa on esitetty, että Tooran määräyksiä olisi ajanlaskumme taitteen tienoilla Kuolleen meren rannalla asuneen Qumranin yhteisön perustajan, Vanhurskauden opettajan, Jerusalemin papistolle kirjoittama kirje. Lajikritiikki ja tekstin vertailu von Weissenbergin tutkimuksessa muihin tuon ajan juutalaisiin kirjeteksteihin kuitenkin osoittaa että tekstissä ei esiinny riittävästi henkilökohtaisen kirjeen piirteitä, jotta tällainen tulkinta olisi uskottava. Itse asiassa von Weissenbergin tarkastelu on osoittanut, ettei teksti sisällä juuri lainkaan Qumranin yhteisölle tyypillistä sanastoa tai teologisia piirteitä, ja on mahdollista, että teksti on alunperin syntynyt yhteisön ulkopuolella. Lukuisien kopioiden löytyminen Qumranilta merkitsee siitä huolimatta sitä, että teksti on ollut yhteisön ajattelulle merkittävä.

Tooran määräyksiä-tekstissä on kaksi osaa, ns. lakiosa ja ns. epilogi, jotka poikkeavat toisistaan kirjalliselta tyyliltään. Tekstin ensimmäisten julkaisijoiden mukaan Tooran määräyksiä-tekstistä oli säilynyt kuusi käsikirjoitusta, mutta von Weissenbergin paleografinen analyysi osoittaa, että käsikirjoituksia onkin seitsemän. Von Weissenberg esittää myös useita parannuksia tekstin lukutapoihin, uuden rekonstruktion sekä itsenäisen käännöksen tekstin epilogi-osasta. Väitöskirjassa tehty rakenneanalyysi ja epilogissa käytettyjen Vanhan testamentin sitaattien analyysi osoittaa, että yksi tekstin keskeisistä teemoista on Israelin kansan liitto Jumalan kanssa ja uskollisuus tälle liitolle. Tämä näkyy sekä tekstin rakenteessa, joka soveltaa Vanhan testamentin lakiteksteistä ja muinaisitämaisista sopimusteksteistä tuttua liittokaavaa, että siinä miten epilogissa tulkitaan 5. Mooseksen kirjan liittoteologista ainesta. Epilogi kehottaa lukijoita kääntymykseen ja liittoon palaamiseen. Uskollisuus liitolle toteutuu noudattamalla tekstin lakiosassa esitettyä laintulkintaa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 04.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki