Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Confronting Confucian Understandings of the Christian Doctrine of Salvation

A systematic theological analysis of the basic problems in the Confucian-Christian dialogue

Paulos Huang

Doctoral dissertation, October 2006.
University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Systematic Theology, dogmatiikka.

Tämän tutkimuksen tavoite on löytää Kunfutselais-kristillisen dialogin perusongelmat analysoimalla kunfutselaisten ymmärrystä kristillisen pelastuksen opista. Tehtävän rajoittamisen vuoksi lähestyn tätä tavoitetta soveltamalla systemaattis-teologista analyysia neljään aiheeseen, jotka on järjestetty kolmeksi luvuksi:

Luvussa 3 analysoin pääasiallisesti Kunfutselaisten ymmärystä kristillisen pelastajasta eli Jumalasta. Keskitän kysymyksen Jumalan olemassa olemiseen, erityisesti anaysoin kysymystä, onko kristillinen Jumala sama kuin kiinalainen Shangdi (Ylhäällä hallitsija) ja Tian (Taivas). Luvussa 4 analysoin Kunfutselaisten ymmärrystä kristillisen pelastuksen kohteesta eli ihmisesta ja sen statuksesta. Luvussa 5 analysoin Kunfutselaisten ymmärrystä kristillisen pelastuksen keinoista. Ennen yllä mainittuja analyysejä esittelin Kunfutselaisuuden määritelmää, kehitystä ja sen koulukuntia luvussa 2. Viimeisessa luvussa 6 esittelen Kunfutselais-kristillisen dialogin perusongelmat, jotka olen löytänyt Kunfutselaisten ymmärryksen kautta kristillisestä pelastuksesta, eli ajattelutavassa olevat erot: neljä ongelmaa ja viisi myönteistä elementtiä. Lisäksi, kirjassa on yhteenveto, kahdeksan liitettä, kirjallisuusluettelo ja indeksi. Liitteissä on lukijalle tärkeää informaatiota Kunfutselaisuudesta.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 28.09.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki