Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Tiede ja tutkijan sosiaalinen vastuu

Joseph Ben-Davidin, Roger Sperryn ja Knut Erik Tranøyn käsitykset tieteestä ja tutkijan sosiaalisesta vastuusta

Lasse Karppela

Väitöskirja, toukokuu 2006.
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, systemaattisen teologian laitos.

Väitöskirjassa osoitetaan, että näiden kolmen eri tieteenalan edustajien käsityksillä tieteestä on yhteys heidän käsityksiinsä tutkijan sosiaalisesta eli yhteiskunnallisesta vastuusta.

Tutkimuksen aihe on ajankohtainen ja liittyy siihen, että viime vuosikymmeninä tieteen ja yhteiskunnan suhde on muuttunut. Monet tieteenalat kehittyvät nopeasti ja tutkimustuloksia hyödynnetään yhteiskunnassa yhä enemmän. Tutkija tekee työtään yhteiskunnassa, sen jäsenenä. Hän kertoo tieteen tuloksista julkisuudessa, ja häneltä pyydetään asiantuntijalausuntoja ajankohtaisista kysymyksistä. Tutkijan oletetaan olevan rehellinen ja puolueeton, mutta toisaalta hänellä voi olla myös ristiriitaisia intressejä esimerkiksi tilaustutkimusten tai tutkimuksen rahoituksen suhteen. Hänellä voi olla myös ristiriita tavallisen kansalaisen roolin ja tutkijan roolin välillä. Tutkija on haastavassa tilanteessa ja voidaan kysyä kuinka suuri yhteiskunnallinen vastuu hänellä on? Missä kulkevat tutkijan vastuun rajat? Tutkimus tarkastelee näitä monitahoisia kysymyksiä yhdestä näkökulmasta.

Tutkimuksen merkitys on siinä, että syventää lähinnä lehtien palstoilla käytävää ja usein pinnalliseksi jäävää keskustelua tutkijan sosiaalisesta vastuusta ja auttaa tutkijayhteisöä jäsentämään tutkijan vastuun. Tutkimustulos korostaa, että kaikkien tieteenalojen tutkijoiden koulutukseen on hyvä sisältyä tieteen etiikan opetusta, ja etiikan on oltava esillä myös tutkimustyössä. Tieteen ja yhteiskunnan välisessä keskustelussa tutkijoilla ja muilla osapuolilla tulisi olla mahdollisimman hyvät valmiudet keskustella rakentavasti vaikeista eettisistä kysymyksistä.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 04.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki