Heikki Niskanen

 

MORAALI, HARKINTA, YHTEISÖ

Tutkimus Amerikan evankelis-luterilaisen kirkon eettisistä kannanotoista 1987-94

 

 

 

Esitetään Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII perjantaina 3. maaliskuuta 2000 kello 12.

 

 

 

ã Heikki Niskanen
Printed version: ISBN 952-91-1737-X
ISBN 951-45-8995-5 (PDF versio)
ISBN 951-45-8996-3 (HTML versio)
Yliopistopaino
Helsinki 2000