Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Pimeä hehku

Satanismi ja saatananpalvonta 1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa

Merja Hermonen

Väitöskirja, huhtikuu 2006.
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, uskontotieteen laitos.

Nuorisotutkimuksen kentälle sijoittuvassa väitöskirjassa tarkastellaan nuorten satanistien ja saatananpalvojien aatteellisuuden kehittymistä. Aineistona ovat eri puolilla Suomea tehdyt nuorten omaelämänkerronnalliset haastattelut.

SYRJÄÄN JÄÄNEET SAATANANPALVOJAT

Nuorten kerronnassa saatananpalvonta määrittyy saatanan ja pimeyden voimiin tukeutuvaksi uskoksi ja rituaaliseksi toiminnaksi. Saatananpalvontaan sitoutumisen taustalta löytyy nuorten vahvoja erilaisuuden, hylkäämisen ja voimattomuuden kokemuksia. Saatananpalvonnasta irtaantuminen on psyykkisesti raskasta. Toistuvat sosiaaliset epäonnistumiset tuottavat uskoon tulemisten ja vastakääntymysten välistä edestakaista liikkumista.

SATANISTIT UUDEN AJAN AATTEELLISENA HEIMONA

Satanismi määrittyy länsimaisen okkultismin perintöä edustavaksi, historiallisesti Yhdysvalloissa 1960-luvulla omaksi liikkeekseen organisoituneeksi antikristilliseksi aatevirtaukseksi, joka korostaa yksilön itsemääräämisoikeutta ja moraalin suhteellisuutta. Paholaissymboliikalle annetaan positiivinen sisältö; rituaaleja ja magiaa käytetään yksilön kehittämiseksi.

AITOUDEN ETSIMISTÄ JAKAANTUVASSA NUORISOKULTTUURISSA

Synkkäsävyisissä nuorisokulttuureissa nuoruuteen kuuluva oman erityisyyden työstäminen nousee esiin. Identiteettiä rakennetaan valikoiden vasta- ja vaihtoehtokulttuurisuuden kautta, omia ja todellisuuden rajoja etsien. Nuorten omat pyrkimykset ilmaista aidosti itseään muokkaavat ko. ryhmien ja alakulttuurien tyyliä ja aatteellisuutta yhteiseksi koettuun suuntaan, kunnes aitousvaatimukset koetaan liian ahtaiksi ja tyylit jakaantuvat uudestaan. Pettymykset kaverisuhteissa johtavat nopeisiinkin nuorisokulttuurista irtaantumisiin. Nuorisokulttuurinen sitoutuminen liudentuu uusien sitoutumisten myötä. Samalla vasta- ja vaihtoehtokulttuurit muokkaantuvat osaksi kulttuurista valtavirtaa.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 27.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki