Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Ecological Dumping in a Federal Economy

Roland Magnusson

Master's thesis, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.

Sambandet mellan frihandel och miljö har varit under debatt de senaste femton åren. Det har bland annat föreslagits att friare handel kan skada miljön genom att skapa incentiv för nationella regeringar att konkurrera med att sänka sina miljökrav. Vi analyserar detta påstående i en federal ekonomi med fri rörlighet av varor och kapital men inte av arbetare.

Vår analys visar att de nationella regeringarnas val av miljökrav sammanfaller med den federala regeringens val då medlemsstaterna är små, konkurrensen mellan företagen är fullständig och föroreningar är icke-gränsöverskridande. Om tredje antagandet inte håller så väljer alla nationella regeringar lägre miljökrav än den federala regeringen trots att föroreningarna skulle vara bara delvis gränsöverskridande.

Resultatet att icke-kooperativa miljökrav är federalt effektiva då föroreningar är icke-gränsöverskridande håller inte om vi antar monopolistisk konkurrens istället för fullständig konkurrens mellan företagen. Detta betyder dock inte att de icke-kooperativa miljökraven skulle vara mindre stränga än de kooperativa kraven. Valet av utsläppskatt i ett land skapar ett antal externa effekter på det andra landet. En del av dessa effekter ar positiva och en del negativa. Utan att ge ett specifikt värde åtminstone till ett av parametrarna i modellen är det omöjligt att säga om det är de negativa eller de positiva externa effekterna som dominerar. Om det är de negativa effekterna som dominerar kännetecknas den icke-kooperativa jämvikten av ekologisk dumpning medan om det är de positiva externa effekterna som dominerar så kännetecknas den av inte på min bakgård. Endast då föroreningar är fullständigt gränsöverskridande kan vi vara säkra på att det är de negativa externa effekterna som dominerar.

Vi bidrar till litteraturen i tre avseenden. För det första visar vi att förekomsten av gränsöverskridande föreoreningar befrämjar ekologisk dumping både i fullständig konkurrens och i monopolistisk konkurrens. För det andra visar vår analys att för att ekologisk dumping skall förekomma, a priori, så måste utsläppen vara perfekt gränsöverskridande i monopolistisk konkurrens medan det räcker att de är delvis gränsöverskridande i fullständig konkurrens. För det tredje visar vi att fullständig konkurrens kan härledas som ett specialfall av monopolistisk konkurrens då företagens marknadskraft elimineras.

Publikationens titelsida

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 20.07.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki