Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Essays on macroeconomic effects of fiscal policy rules

Jukka Railavo

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economics and Bank of Finland and University of California, Santa Cruz.

Talous- ja rahaliittoa (EMU) kuvaa monimutkainen, vastuullisuuden takaava raha- ja finanssipoliittinen rakennelma lainsäädäntöineen ja instituutioineen. Vakaus- ja kasvusopimus määrittää finanssipoliittisen vastuun asettaen finanssipolitiikan säännöt, mistä seuraa että harkinnanvarainen finanssipolitiikka on lähes mahdotonta. Tässä tutkimuksessa arvioidaan raha- ja finanssipolitiikan koordinaation makrotaloudellisia vaikutuksia uuskeynesiläisessä tarkastelukehikossa, jossa finanssipolitiikalla on myös tarjontavaikutuksia kysyntävaikutusten lisäksi.

Rahapolitiikan talouden vakautta ylläpitävät ominaisuudet muuttuvat finanssipolitiikan tarjontavaikutusten seurauksena. Tutkimuksessa osoitetaan, että talouden vakaus voidaan saavuttaa myös aktiivisen raha- ja finanssipolitiikan vallitessa päinvastoin kuin tutkimuksissa, joissa finanssipolitiikalla ei ole tarjontavaikutuksia. Kun finanssipolitiikalla on tarjontavaikutuksia, on sillä myös suora vaikutus talouden vakausominaisuuksiin. Täten perinteinen kahtiajako aktiiviseen (passiiviseen) rahapolitiikkaan ja passiiviseen (aktiiviseen) finanssipolitiikkaan talouden vakauden kanssa sopusoinnussa olevana talouspoliittisena järjestelmänä pidä enää paikkaansa. Aktiivinen rahapolitiikka tarkoittaa, että korkoa nostetaan enemmän kuin inflaatio nousee. Aktiivinen finanssipolitiikka taas määritellään tavoitteen, ei instrumentin, kautta toisin kuin rahapolitiikka.

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan pitääkö edellä saatu tulos paikkansa erilaisilla finanssipolitiikan säännöillä. Mainittu kahtiajako ei pidä paikkaansa myöskään erilaisilla finanssipolitiikan säännöillä, jotka perustuvat velkaan ja alijäämään. Finanssipoliittisten vastuiden yhdistelmäsääntö reagoi häiriöihin aiheuttamalla syklejä. Optimaalisen rahapolitiikan ja finanssipolitiikan sääntöjen yhdistäminen aiheuttaa inflaation vääristymää, kun rahapolitiikka on harkinnanvaraista. Optimaalinen sitoutuminen rahapolitiikalla ei vain poista vinoumaa vaan myös vähentää tuotannon vaihtelua. Veroasteen autokorrelaatio nousee lähelle ykköstä myös mallissa, jossa on hintajäykkyyttä, kun finanssipolitiikan sääntö perustuu alijäämään.

Syntynyt 27.07.1968 Rovaniemellä. Ylioppilas Rantavitikan lukio 1987. Yhteiskuntatieteiden maisteri Lapin yliopisto 1994. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Lapin yliopisto 1999.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 19.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki