Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2005

Veriside on eri side?

Sukulaisuuden ja ydinperheen rakentuminen lastensa kanssa elävien naisparien sosiaalisissa verkostoissa ja puhetavoissa

Kirsti Suoranta

Pro gradu, joulukuu 2004.
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20051232) - 950 kB

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2005

Viimeksi päivitetty 24.02.2005/KS

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki