Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Drug cultures in Estonia

contexts, meanings and patterns of illicit drug use.

Airi-Alina Allaste

Doctoral dissertation, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.

Drogkulturer i Estland - kontext, mening och mönster i konsumtionen av illegala droger

Användning och kännedom av illegala droger samt drogpolitik är relativt nya fenomen i Estland. De blev aktuella först efter den politiska omvälvningen vid 1990-talets början, när Estland även ekonomiskt och kulturellt blev en del av det västcentrerade världssystemet. Å ena sidan kan uppkomsten av drogbruket förknippas med spridningen av den internationella ungdomskulturen; å andra sidan är det ett resultat av att vissa befolkningsgrupper blivit marginaliserade i det nya samhället.

Undersökningen befattar sig med olika typer av konsumenter av illegala droger. De cannabiskonsumerande nybohemerna tycks vara i stånd att reglera sin konsumtion och arbeta för sina professionella mål vid sidan om sitt festande, medan en del stimulansanvändande festare inte klarar av att undvika problem. Hos heroinbrukarna tenderar beroendet utvecklas snabbt och drogen förvandlas till en nödvändighet som överskuggar allt annat i deras liv.

Boken baserar sig på en serie fältstudier med unga narkotikabrukare i Estland. Resultaten pekar på vikten av att känna till inte bara drogen i sig och användarnas socialekonomiska bakgrund, utan också den kulturella och sociala kontext i vilken drogen används. Den kan vara avgörande för huruvida ett experimenterande med droger utvecklar sig till beroende av dem.

För närvarande arbetar Airi-Alina Allaste som forskare vid Tallinns universitet i Estland. Hon har forskat i ungdomskulturer samt i användningen av illegala droger sedan 1997.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 01.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki