Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Drug cultures in Estonia

contexts, meanings and patterns of illicit drug use.

Airi-Alina Allaste

Doctoral dissertation, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.

Huumekulttuurit Virossa - laittomien huumeiden käytön kontekstit, merkitykset ja käytännöt

Laittomat huumeet, niiden käyttö, niiden tuntemus ja huumepolitiikka ovat Virossa suhteellisen uusia ilmiöitä. Ne saapuivat maahan vasta 1990-luvun alun murroksen jälkeen, kun Virosta tuli länsijohtoisen maailmanjärjestelmän osa myös taloudellisesti ja kulttuurisesti. Huumeidenkäytön nousu on yhtäältä kansainvälisen nuorisokulttuurin leviämisen tulos, ja toisaalta liittyy eräiden väestönosien syrjäytymiseen.

Tutkimus tarkastelee erilaisia huumeenkäyttäjien ryhmiä eri näkökulmista. Kannabista käyttävät uusboheemit näyttävät pystyvän osallistumaan työelämään ja edistämään muita tavoitteitaan juhlinnan ja hallitun huumeenkäytön ohella; piristeitä käyttävät juhlijat pitävät hauskaa huumeiden avulla mutta eivät aina pysty hallitsemaan käyttöään; heroiinin käyttäjien kohdalla hauskanpito muuttuu nopeasti riippuvuudeksi.

Kirja pohjautuu sarjaan nuorten huumeenkäyttäjien parissa tehtyjä kenttätöitä. Tulokset osoittavat, että käytetyn huumeen itsensä ja käyttäjän sosioekonomisen tilanteen lisäksi on tärkeätä ottaa huomioon myös käytön kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti. Sillä saattaa olla ratkaiseva merkitys huumeriippuvuuden kehittymisen kannalta.

Airi-Alina Allaste työskentelee tutkijana Tallinnan yliopistossa ja on tutkinut nuorisokulttuureja ja laittomien huumeiden käyttöä vuodesta 1997.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 01.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki