Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Trust and Safe Choices: Coping with health-related risks in food consumption in St. Petersburg

Elena Ganskau

Doctoral dissertation, October 2006.
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.

Tämä tutkimus tarkastelee ruuankulutuksen riskejä. Luottamus nähdään kuluttajien vastauksena epävarmaan ruokatilanteeseen, se mahdollistaa markkinoilla tehtävien valintojen yksinkertaistamisen. Tutkimus kattaa seuraavia teemoja: turvallisuus ja riskit ruuankulutuksessa, ruokaan liittyvä tieto, luottamus markkinatoimijoihin ja ruoka-ainesten kontrollointiin sekä ruokariskien kanssa toimeen tulemisen strategiat. Lisäksi tutkimus kuvaa Pietarin kuluttajien ostoksilla käymis- ja syömistapoja ja keskustelee luottamuksen asemasta nyky-Venäjällä ylipäänsä. Päätulokset perustuvat haastatteluihin kuluttajien ja alan ammattilaisten eli tuottajien, myyjien, tarkastajien, virkamiesten sekä kuluttajaorganisaatioiden edustajien kanssa.

Tutkimus osoittaa, että kuluttajat tuntevat olevansa alttiita monenlaisille riskeille kuten pilaantuneille, väärennetyille tai tarkastamattomille ruoka-aineille sekä riskeille, joita ei suoraan voi havaita, kuten lisäaineille ja geneettisesti muokatuille tuotteille. Asiantuntijoiden mukaan markkinatoimijoiden pääasiallinen tavoite on voittojen saaminen. Kuluttajat kuitenkin pyrkivät kontrolloimaan ruoka-ainesten turvallisuutta ja korostamaan sellaisen saatavissa olevan tiedon luotettavuutta, jonka perusteella arvelluttavien ja turvallisten vaihtoehtojen välillä voidaan tehdä päätöksiä. Haastateltavat osoittavat kuitenkin samalla suurta epäjohdonmukaisuutta tavoissa, joilla he käytännössä seuraavat tietojaan. Tulokset johdattavat ajattelemaan, että positiiviset kokemukset vuorovaikutuksesta erityisten tuottajien ja myyjien välillä ovat ratkaisevia kuluttajien luottamuksen kannalta, ja nämä muokkaavat ja säätelevät olennaisesti ostoksilla käymisen käytäntöjä. Tutkimus myös painottaa kuluttajien luottamuksen institutionaalisia ehtoja, jotka ovat parhaillaan muovautumassa Venäjällä. Vaikka haastateltavat ilmaisevat epäluottamusta julkiseen ruoka-ainesten valvontaan nähden ja kritisoivat sitä tehottomuudesta ja korruptiosta, heidän mielestään valtion aseman vahvistaminen mahdollistaa riskien merkittävän vähentämisen markkinoilla.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 05.10.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki