Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2004

Fenomenologisk globalisering

Vardaglig nationalism bland transnationellt aktiva svenska och finländska företagsledare som globala epokens ofullbordan

Mika Helander

Doktorsavhandling, oktober 2004.
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.

  1. Som en PDF-fil (ISBN 952-10-1778-3) - 2947 kB

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2004

Senast uppdaterad 19.10.2004/MH

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki