Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Cultural Trauma and Life Stories

Aili Aarelaid-Tart

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy and Tallinn University, the Centre for Contemporary Cultural Studies, Estonia.

Kultturinen trauma ja elämäkerrat

Kaksi kolmasosaa elämästäni olen elänyt nykyajassa, jolla on ollut kaksi menneisyyttä ja kaksi tulevaisuutta. Minun oli kansani kanssa opittava tasapainoilemaan virallisesti pahan ja yksityisesti hyvän menneisyyden sekä kirkkaan kommunistisen tulevaisuuden ja itsenäisyyteen pyrkivän kansallismielisen tulevaisuusunelman välillä. Viron uudelleen itsenäistymisen jälkeen v. 1991 toivoin sinisilmäisesti eläväni jatkossa vain hyvin järjestetyssä aikakehyksessä. Demokratisointiin liittyi kuitenkin prosessi, jossa erilaiset sosiaaliset ja kansalliset ryhmät aloittivat kilpailun oikeudesta omistaa heille sopiva menneisyys. Yksiselitteisen menneisyyden etsinnöissä luotiin pluralistinen ja ristiriitainen tulkinta tapahtuneesta. Olen vuosina 1995-2005 yrittänyt kartoittaa postsosialistisen kollektiivisen muistin uudistumista elämänkertametodin avulla. Kuunneltuani 148 Virossa ja Ruotsissa asuvan virolaisen sekä Viron venäläisen elämänkerrat olen joutunut toteamaan, että jyrkät poliittiset murrokset tuovat mukanaan pitkäaikaisen arvokriisin, jonka voi käsittää kulttuurisena traumana. Selvitäkseen sen kanssa eri muistiyhteisöihin kuuluvat ihmiset rakentavat idetiteettiensä kanssa soveltuvia käyttömenneisyyksiä, jotka puolestaan muuttuvat esteiksi sosiaalisen jatkuvuuden kehitykselle.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 16.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki