Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

The Rocky Road of Social Sustainability

The Impact of Integrated Biodiversity Conservation and Development on the Local Realities in Ranomafana National Park, Madagascar

Kaisa Korhonen

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy and University of Helsinki, Institute of Development Studies.

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella yhdistetyn kehitys- ja suojeluhankkeen (ICDP) sosiaalisia vaikutuksia Ranomafanan kansallispuistossa Madagaskarilla. Lisäksi luonnonsuojelun sosiaalista kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta tutkitaan ICDP:n toimintojen kautta.

Tässä etnografisesti informoituneessa vaikutustutkimuksessa käytetään useita kenttämenetelmiä. Tutkimusmateriaali koostuu havainnointipäiväkirjoista, haastatteluista (avainhenkilö- ja fokusryhmähaastattelut), koululaisten kirjoituksista, viranomaistilastoista ja projektidokumenteista. Kenttätyö suoritettiin kolmessa vaiheessa vuosina 2001, 2002 ja 2004 kahdessatoista kylässä puiston läheisyydessä sekä sen naapurialueilla. Syvällisempään tarkasteluun kahdestatoista kylästä valittiin neljä.

Tutkimus koostuu viidestä itsenäisestä artikkelista sekä yhteenvetoluvusta. Sosiaalisia vaikutuksia tarkastellaan lisääntymisterveysindikaattoreiden kautta sekä analysoimalla niitä "elämän turvallisuuden-" käsitteen avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan myös ICDP:n hyötyjen ja haittojen jakautumista sekä identifioidaan suojeluun liittyvät toimijat. Lisäksi tutkitaan lasten ja nuorten ympäristötietoutta.

Tutkittujen lisääntymisterveysindikaattorien mukaan terveystilanne lisääntymisterveyden osalta on huono puiston alueella. Olemassa oleva sosiaalinen pääoma tuntuu rapautuvan johtuen osaltaan luonnonsuojelun mukanaan tuomista rajoitteista. Suojeluprojekti ei myöskään ole ottanut huomioon paikallisyhteisöjen monimuotoisuutta vaikkakin oletetut paikalliset ICDP:n hyödynsaajat vaihtelivat etnisyyden, asuinpaikan, varallisuuden, sosiaalisen aseman ja sukupuolen mukaan. Tämän lisäksi useat eri suojeluun liittyvät toimijat (paikalliset ihmiset eri ryhmissä, paikalliset viranomaiset, turistiyrityksien omistajat, suojelujärjestöt ja tutkijat) vaativat osansa metsästä, sen suojelusta ja suojeluun liittyvistä toimista.

Tämän tutkimuksen päätelmät vahvistavat muissa samantyyppisissä tutkimuksissa saatuja tuloksia, joiden mukaan niin kutsutut sosiaaliset luonnonsuojeluohjelmat eivät vieläkään kykene kohtaamaan suojelualueiden liepeillä asuvien ihmisten tarpeita, päinvastoin, niillä voi olla jopa käänteinen vaikutus ihmisten elämään.

Perimmäinen väärinymmärretty oletus Ranomafanan luonnonsuojeluprosessissa oli kohdella paikallisia ihmisiä ongelmana biodiversiteetin suojelun saavuttamiseksi. ICDP:n epäonnistumisen pääsyyt voidaan löytää sellaisten paikallisten järjestöjen puutteesta, jotka olisivat pystyneet kommunikoimaan tasavertaisina suojeluorganisaation kanssa sekä autoritäärisen hallintomallin siirtymisestä suojeluhallintoon. Näiden lisäksi epäonnistumiseen vaikutti tieteellisen biodiversiteetti- käsityksen yliarvostus suhteessa tahtoon ymmärtää paikallisten ihmisten oikeuksia käyttää metsää toimeentulonsa turvaamiseksi

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 13.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki