Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Suomalaisten ekspatriaattien psykologinen ja sosiokulttuurinen sopeutuminen kohdemaan kulttuuriin.

Hallintatyylit, sosiaalinen tuki, kielitaito ja lähtövalmennus sopeutumiseen vaikuttavina tekijöinä.

Mira Jortikka

Pro gradu, syyskuu 2006.
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipsykologian laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20061616) - 194 kB

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 05.12.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki