Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Sosiaalisen pääoman ulottuvuudet, tiedonvaihtomotivaatio ja uusi tietopääoma

Laadullista tarkastelua Verkostopajatoiminnan hyödyllisyydestä henkilöstön kehittäjille ja pienyrittäjille

Arttu Piri

Pro gradu, toukokuu 2005.
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipsykologian laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20061385) - 546 kB
  2. Tiivistelmä

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 01.08.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki