Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Hyödystä vai velvollisuudesta?

Lähiesimiesten asennoituminen tulos- ja kehityskeskusteluihin retorisesta näkökulmasta tarkasteltuna

Saara Sirkiä

Pro gradu, maaliskuu 2006.
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipsykologian laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20061374) - 487 kB
  2. Tiivistelmä

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 29.06.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki