Inga Jasinskaja-Lahti

PSYCHOLOGICAL ACCULTURATION AND ADAPTATION AMONG RUSSIAN-SPEAKING IMMIGRANT ADOLESCENTS IN FINLAND

 

 

 

ISBN 951-45-9155-0 (HTML version)
Helsingin yliopiston verkkojulkaisut
Helsinki 2000

 

 

 

 

Sosiaalipsykologisia tutkimuksia
Socialpsykologiska studier
Social psychological studies

 

Kustantaja / Publisher: 
Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos /
Department of Social Psychology, University of Helsinki   

 

Toimituskunta / Editorial Board:
Klaus Helkama, puheenjohtaja / chair person
Karmela Liebkind
Rauni Myllyniemi
Anna-Maija Pirttilä-Backman
Kari Mikko Vesala
Maaret Wager

 

 

Copyright Inga Jasinskaja-Lahti
ja Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos,
PL 4 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto

Inga Jasinskaja-Lahti
and Department of Social Psychology of the University of Helsinki
PO. Box 4 (Fabianinkatu 4)
FIN-00014 University of Helsinki