Täytyy kattoo,
jos saa kattoo

Sosiaalipsykologisia näkökulmia
varhaisnuorten televisiokokemuksiin

Juha Kytömäki

"Puutalon" lapsille

Väitöskirjan elektronisen version julkaisija:

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut,
Helsinki, 2000 (HTML-versio)
ISBN 951-45-9008-2 (HTML-versio)

Painettu versio julkaistu sarjassa:

Sosiaalipsykologisia tutkimuksia 1
Socialpsykologiska studier
Social psychological studies

ISBN 951-45-8905-X
ISSN 1457-0475

Kustantaja:
Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos