Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2003

Vapaus, holhous ja valistus

Viestintäpolitiikan ideologisten valintojen tarkastelua

Kari Karppinen

Pro gradu, syyskuu 2003.
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, viestinnän laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20031911) - 212 kB

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2003

Viimeksi päivitetty 01.12.2003/KK

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki