Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

"No mitä nyt perus: liian sateista, liian ankeeta, liian realistista"

Haastattelututkimus eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin mahdollisuudesta helsinkiläislukiolaisten elokuvakulutuksessa

Kaisa Osola

Pro gradu, toukokuu 2006.
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, viestinnän laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20061656) - 886 kB
  2. Tiivistelmä

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 11.12.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki