Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Ydinkokeista ydinvoimaan - unohtuiko ympäristö?

Asiantuntijoiden huomioimat ydinkokeiden säteilyvaikutukset sekä ydinvoiman tulevien ympäristöhaittojen arviointi Suomessa 1955 - 1969

Leena Elisa Lähteenmäki

Pro gradu, huhtikuu 2006.
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, yhteiskuntahistorian laitos, talous- ja sosiaalihistoria.

Työ kertoo ydinteknologian ympäristövaikutusten arvioinnista Suomessa aikana, jolloin ydinkokeista peräisin oleva laskeuma oli suurimmillaan ja jolloin Suomessa aloitettiin suunnittelut atomienergian rauhanomaisen käytön toteuttamiseksi. Aihetta lähestytään atomienergian suunnitteluun, säteilysuojaukseen ja vesiensuojeluun valtuuttettujen asiantuntijoiden näkökantojen kautta sekä julkaistujen uutisten myötä.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 21.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki