Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Vallankumous kotona!

Arkielämän visuaalinen murros 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa

Tiina Huokuna

Väitöskirja, syyskuu 2006.
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, yhteiskuntahistorian laitos.

Arkielämä muuttui monella tapaa 1960- ja 1970-luvun vaihteessa. Tutkimus kuvaa murroksen taustalla vaikuttaneita seikkoja, erilaisia murrokseen liittyviä prosesseja ja konkreettisia tuloksia koteihin liittyvän esinekulttuurin esimerkein. Kukkatarhat roihusivat kahvikupeissa ja Maija Isolan kankaissa valloitettiin avaruutta, oli oranssia, vaalean vihreää, täyteläistä keltaista ja tummaa sinistä, vihreää ja ruskeaa.

Tämä tutkimus lähestyy aikaisemmin katveeseen jäänyttä aluetta monipuolisten aineistojen avulla. Perinteinen kuva 1960-luvun murroksesta täydentyy. Kertomusta 1960-luvun murroksesta on kerrottu perinteisesti opiskelevan ja yhteiskunnallisesti kantaa ottavan nuorison kautta. Tämän tutkimuksen tuloksena kertomuksen rinnalle syntyy arkielämän muutosta kuvaavia kertomuksia.

Kertomus arkielämän murroksesta konkretisoituu muun muassa Marimekkoon, muoviin ja Arabiaan liittyvän esinekulttuurin kautta. Merkityksien luojina arjen, kodin ja etenkin keittiön esineet ovat vahvoja. Muuttuneen arjen esinekulttuuria valottavat osaltaan Avotakka ja Anttilan luettelot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vastaajaverkoston kirjoittajien tekstit ensimmäisestä omasta kodista ovat harvinainen näkökulma muutoksen vuosista. Aineistossa sen sadoilla liuskoilla vastaajaverkoston kirjoittajat kuvaavat, millaista oli muuttaa ensimmäiseen omaan kotiin 1960-luvulla. Yhteiskunnan suuret muutokset ovat taustaa ja keskiössä ovat yksittäisten ihmisten ja perheiden kokemukset.

Tutkimuksen metodi on narrativisuus, joka historiantutkimuksessa on lainaa kirjallisuudentutkimuksen perinteestä. Laajasta aineistosta muodostui arkielämän visuaalisen murroksen kertomuksen ohella kertomus siitä, kuinka kansalliset teemat liittyvät myös arkielämän esineisiin. Olennainen osa 1960-luvun murrokseen liittyvässä kertomuksessa on myös vaurastuminen ja esinekulttuurin pienetkin muutokset, liittyen esimerkiksi väriin ja muotoon.

Arkielämän murroksen taustalla vaikuttavat ennen kaikkea kohonnut elintaso, sekä lehtien ja television kautta koteihin tulleet vaikutteet. Televisio toi muun maailman aikaisempaa lähemmäksi. Asenteet muuttuivat, erilaisten uusien asioiden hankkiminen katsottiin soveliaaksi. Vaurastumisen ja vapaampien asenteiden ilmapiiri vaikutti voimakkaasti.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 08.08.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki