Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Stalinismin lyhyt kurssi

Suomalaiset Moskovan Lenin-koulussa 1926-1938

Joni Krekola

Väitöskirja, lokakuu 2006.
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, yhteiskuntahistorian laitos.

Kansainvälinen Lenin-koulu Moskovassa valmensi vuosina 1926-1938 johtavia työntekijöitä eri maiden kommunistisiin puolueisiin. Kominternin alaisuudessa toimineeseen oppilaitokseen perustettiin suomenkielinen sektori vuonna 1930. Sen opettajat olivat Suomen kommunistisen puolueen (Skp) Moskovan-johdon työntekijöitä. Suomalaisten opiskelua johti aluksi Yrjö Sirola ja hänen jälkeensä Jukka Lehtosaari.

Lenin-koulun suomalaiset opiskelijat tulivat yleensä kotimaastaan, jossa kommunistien toiminta katsottiin maanpetokselliseksi. Lenin-koulussa opiskeli eri aikoina yhteensä 141 suomalaista, joista valtaosa palautettiin koulutuksen jälkeen puoluetyöhön Suomeen. Puoluejohto Moskovassa arvosti työtä Lenin-koululla, vaikka valmistuneet pidätettiin ja tuomittiin Suomessa lähes poikkeuksetta. Lenin-koulun käymisellä oli eniten painoarvoa toisen maailmansodan jälkeen, sillä laillistetun Skp:n johdossa mitattiin luottamusta neuvostokoulutuksen ja vankilavuosien määrällä.

Lenin-koulussa opiskeltiin marxismi-leninismin teoriaa, historia-aineita, poliittista taloustiedettä sekä stalinismin kampanjaluonteisempia teemoja. Kesäisin opiskelijat tekivät neuvostotasavaltoihin praktiikkaretkiä, joilla tutustuttiin sosialismin rakentamiseen viisivuotissuunnitelmien hengästyttävässä tahdissa. Lenin-koulu pyrki tuottamaan ammattivallankumouksellisia, jotka olisivat sisäistäneet bolsevikkien arvot, menetelmät ja kurikäsitykset. Lenin-koulu oli keskeinen välittäjä, jonka avulla stalinismin käytännöt siirtyivät osaksi suomalaista kommunismia.

Lenin-koulu lakkautettiin vuonna 1938, jolloin Stalinin terrori osui Kominternin ulkomaisiin työntekijöihin. Lenin-koulun suomalaisista sen uhreiksi valikoituivat Skp-johtoon kuuluneet opettajat sekä opiskelijat, jotka olivat kurssinsa jälkeen jääneet neuvostomaahan. Osallistuminen Espanjan sisällissotaan tai poliittinen vankeustuomio Suomessa sen sijaan pelasti muutamia tovereita, jotka Moskovassa olisivat kuuluneet riskiryhmään.

Tutkimuksen pääotsikkoon "Stalinismin lyhyt kurssi" on kiteytetty tulkinta Lenin-koulusta stalinismin opinahjona. Toisaalta siihen sisältyy väite stalinistisen koulutuksen keskeneräisyydestä, mikäli kurssitus Lenin-koululla jäi yhteen vuoteen. Tutkimuksessa käsitellään myös puolueen historiankirjoituksen valjastamista stalinismin palvelukseen. Se huipentui vuonna 1938, kun "NKP(b):n historia. Lyhyt oppikurssi" ilmestyi kommunismin kaikenkattavaksi käsikirjaksi.

Etenkin 1930-luvun osalta tutkimus Lenin-koulun suomalaisista on häviäjien historiaa. Suomalaisessa kommunismissa Lenin-koulun perintö eli tappioista huolimatta vielä vuosikymmeniä.

Helsingissä vuonna 1968 syntynyt väittelijä on kirjoittanut ylioppilaaksi Espoon Haukilahden lukiosta.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 19.09.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki