Suomeksi |  På svenska |  In English

Pro gradu -blankett för E-thesis

Pro gradu -blanketten används för att mata in uppgifter i E-thesis.Pro gradu - blanketten består av fyra faser.

  • I den första fasen väljer du språk.
  • I den andra fasen matar du in uppgifterna.
  • I den tredje fasen kontrollerar du uppgifterna.
  • I den fjärde fasen sparas uppgifterna.

I varje fas finns tillägsuppgifter och det är möjligt att gå tillbaka från de senare faser för att korrigera fel.

Om det uppstår problem eller du vill ge feedback, var god och kontakta E-thesis, e-thesis@helsinki.fi


Via länkarna nedan kommer du åt att fylla i blanketten: