Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Tutkielmien tallentaminen E-thesikseen

Lääketieteellinen tiedekunta
Hur du lämnar in din pro gradu-avhandling för granskning
1. Konvertera avhandlingen med titelblad och sammandrag till pdf-format, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken Efternamn_Fornamn_Pro_gradu_aret) och spara den. Om du behöver hjälp, läs anvisningen nere på sidan. Obs! Pdf-dokumentet får inte ha några begränsande inställningar, t.ex. utskriftsmöjligheten inaktiverad.
 
2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du har inte gjort det. Avhandlingen kan inte lämnas utan fungerande helsinki.fi -postlådan.
 
3. Logga in på pro gradu-blanketten (länk nedan) med ditt användarnamn vid universitetet (på adressen helsinki.fi) och fortsätt ett steg i taget.
  • Fylla in beskrivnings information. Repetera sammandraget i fall du har sammandraget flera språk. Du kan kopiera in beskrivningen och sammandraget på blanketten.
  • Häfta avhandlingens PDF format.
  • Kolla igen att alla information är korrekt och sluta lagringen eller korrigera informationen.
 
4. Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användaren son har loggat sig in till systemet. 
Upplåt aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!
 

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkielmalomakkeen aloitussivu
Efter insparningen väntar avhandlingen i systemet på vidare behandling.
 
Insparning i arkivet eller nätpublicering
Ifall du i samband med insparningen inte godkänner nätpubliceringsavtalet, är din avhandling tillgänglig endast lokalt i biblioteket. Bara sammanfattningen publiceras i E-thesistjänsten.
 
Ifall du godkänner nätpubliceringsavtalet, är din avhandling fritt tillgänglig på nätet (och kan sökas på t.ex. Google) efter att den publiceras.
 
Du ser väl till att du i din avhandling följer god hänvisningspraxis och att du inte har inkluderat upphovsrättsbeskyddat material i avhandlingen utan tillstånd av rättsinnehavaren.
 
Ifall din avhandling är relaterad till något företag eller någon organisation, är det bra att skilt komma överens om nätpublikationen med företaget eller organisationen i fråga.
 
 
Hjälp i problemsituationer

Tutkielma- ja syventävät opinnot -sivu
Ifall du har problem med insparningen eller publiceringen av din avhandling, kan du kontakta digitutkielmat@helsinki.fi
  
Ifall du har problem att skapa pdf-filen, kan du även rådfråga universitetes HelpDesk (tfn 02941 55555)
 
 
OBS. Om du vill lämna in en pro gradu-avhandling som har redan godkänts, var god och fyll i E-thesis pro gradu blankett och skicka in en undertecknad publiceringsavtalsblankett till E-thesis.