Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Inlämning av kandidatavhandlingen för granskning i E-thesis

Pedagogiska fakulteten

Du lämnar in din kandidatavhandling för gransking genom att spara den som en pdf-fil i E-thesis.

För att du ska kunna lämna in avhandlingen via systemet krävs det att du har:

  1. hela kandidatavhandlingen i en pdf-fil och
  2. avhandlingens beskrivning och sammandrag, som kopieras in i inlämningsblanketten

Pedagogiska fakultetens inlämningsblankett

Medicinska fakultetens inlämningsblankett (psykologie och logopedi)

 

Kandidatavhandlingens elektroniska arkivering

Sammandraget från en godkänd kandidatavhandling är officiellt och publiceras i E-thesis.

Alla avhandlingar arkiveras så att de är tillgängliga på universitetets bibliotek.

Hjälp i problemsituationer

Om du stöter på problem i samband med inlämnandet av avhandlingen kan du ta kontakt med din institutionens ansvarspersoner:

Institutionen för beteendevetenskaper: ibs-tutkielmat [at] helsinki.fi  
Institutionen för lärarutbildning: okl-tutkielmat [at] helsinki.fi 

Länkar: