Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Hur man lämnar in kandidatavhandlingen till granskning och publiceringen i E-thesis

Teologiska fakulteten

Anvisningen gäller inlämnandet av kandidatavhandlingen till granskning och hur man sparar den i pdf-format. Om du behöver ytterligare anvisningar se länkarna längst ner på sidan.

Obs! Från och med vårterminen 2016 måste alla lämna in kandidatavhandlingen till granskning på det sätt som beskrivs här. Ytterligare information om inlämnandet finns i fakultetens anvisningar i Flamma (https://flamma.helsinki.fi/fi/HY295913).

  1. Konvertera avhandlingen inklusive titelblad till en enda pdf-fil, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken) och spara den. Om du har frågor se Hjälp längre ner på sidan.
  2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du har inte gjort det.  Avhandlingen kan inte lämnas utan fungerande helsinki.fi -postlådan.
  3. Logga in på kandidatavhandlingsblanketten (länken nedan) med ditt användarnamn vid universitetet och fortsätt ett steg i taget för att spara avhandlingen. När du har sparat avhandlingen går den vidare i granskningsprocessen.
  4. När granskningen är färdig, får du ett meddelande som gäller vitsordet för din avhandling. 
  5. Din godkända avhandling kan läsas på Helsingfors universitets biblioteks kioskdatorer.
  6. Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användaren son har loggat sig in till systemet. 
    Upplåt aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!

Teologiska fakultetens inlämningsblankett (spara din avhandling i pdf)

Hjälp

Frågor om hur man sparar avhandlingen och om publiceringen kan man skicka till biblioteket, adress
e-thesis@helsinki.fi eller Teologiska fakulteten: teol-opintoneuvonta [a t] helsinki.fi

Universitetets HelpDesk besvarar också frågor om konvertering till pdf (tfn 02941 55555).

Nyttiga länkar: