Suomeksi |  På svenska |  In English

Helsingfors Universitets disputationsblankett

Fas 2/4: Mata in uppgifter

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält. De obligatoriska fälten har rubriker med fet stil och har en asterisk (*). Förklaringar finns inom parentes och med kursiv stil. När du har fyllt i blanketten, tryck på "Kontrollera uppgifterna" -knappen för att fortsätta till granskningssidan. På granskningssidan kan du skriva ut dina uppgifter. Vid behov kan du gå tillbaka och korrigera eventuella fel i blanketten. Om du har problem eller vill ge feedback, vänligen kontakta E-thesis (e-thesis@helsinki.fi, 02941 44584).

Uppgifter om disputanden
(t.ex. FM)

(Telefonnumret publiceras inte.)

Uppgifter om disputationen

(Ange den exakta disputationsplatsen, t. ex. Biokeskus 2, auditorio 1041, Viikinkaari 5)

(efter-, förnamn)
Opponent(er)
(efter-, förnamn)
(efter-, förnamn)
Uppgifter om avhandlingen

(Den alternativa titeln är på finska, om avhandlingen är på främmande språk, eller på engelska, om avhandlingen är på svenska)

Institution, inom vilken avhandlingen avfattats

(Fakulteten som godkänner din avhandling. Avdelningen kan anges i avdelningsfältet. Ange avdelningens namn på avhandlingens språk (finska, engelska eller svenska).)

(I det här fältet kan du ange andra institutioner t.ex. fristående institutioner. Ange namnet på avhandlingens språk (finska, engelska eller svenska). Om institutionerna är flera, kan du skilja dem från varandra med semikolon, t.ex. University of Tampere, Faculty of Information Sciences, Department of Computer Sciences; University of Helsinki, Institute of Biotechnology.)

Handledare(n)
(efter-, förnamn)
(efter-, förnamn)
(efter-, förnamn)
Tryckt avhandling
(t.ex. 978-952-10-3672-9)
(t.ex. 1235-0621)
Elektronisk avhandling
(t.ex. 978-952-10-3673-6)

(ISBN för elektronisk avhandling är obligatoriskt, om avhandlingen utkommer i elektroniskt format)

(t.ex. 1455-0849)
Sammandrag

(Det vetenskapliga referat ska skrivas på engelska. Lämna tom rad mellan styckena. Du kan antingen skriva in abstraktet eller kopiera det från ett annat ställe.)

(Det populärvetenskapliga referatet ska skrivas på finska eller svenska. Lämna tom rad mellan styckena. Du kan antingen skriva in abstraktet eller kopiera det från ett annat ställe.)

(För pressmeddelandet kan du lämna några uppgifter om dig själv, t.ex. födelsetid och födelseort, skola osv.)