Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua E-thesis ja on laadittu / päivitetty 17.09.2020.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Ei saavutettava sisältö

Järjestelmän toiminnallisuudet tai sisältö eivät ole kaikilta osin vaatimusten mukaisia.

Havaitut saavutettavuuspuutteet kuvataan tarkemmin alempana.

Havaittavuuteen liittyviä puutteita:

 • Sivuilla on paljon heikkoja kontrasteja

  Sivuilla on paljon heikkoja kontrasteja. Merkkien ja taustan välinen kontrasti vaikuttaa merkittävästi, miten hyvin heikkonäköiset käyttäjät voivat lukea tekstiä.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • Lomakekenttiä ei ole nimetty

  Apuvälineen käyttäjä ei voi siirtyä suoraan lomakekentästä toiseen yhdellä sarkainnäppäimen painalluksella. Tästä johtuen tallennus- ja arviointilomakkeiden tietokenttien täyttäminen on työlästä ruudunlukuohjelmalla.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • Hakukenttiä ja muokkauskenttiä ei ole eroteltu

  Sivuilla olevaa hakukenttää ei ole yksilöity hakukentäksi. Tällöin apuvälineohjelmat kertovat hakukentän kohdalla kyseessä olevan tavallisen muokkauskentän, mikä ei pidä paikkaansa.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • Tekstikokoa ei voi kasvattaa selaimen kautta

  Selaimen kautta ei voi kasvattaa tekstikokoa. Kun sivua skaalataan selausnäkymässä suuremmaksi, kuin 175 % (Chrome), 200 % (Firefox), jää osa sivusta näkymättömiin ja käyttäjä joutuu vierittämään sivua vaakasuunnassa. Tällöin osa merkittävästä informaatiosta saattaa jäädä löytymättä.

  Chromen Android-versiossa tekstikokoa suurennettaessa 200 %, suurenee ainoastaan linkkiluettelon tekstikoko, muu tekstit pysyvät ennallaan. Haitta on suuri, varsinkin heikkonäköiselle käyttäjälle.

  Mobiilikäytössä kehyksessä oleva hakutulosten listaus jää sivua zoomattaessa suurelta osin näkymättömiin, koska joko sivun yläosa tai alaosa vievät niin paljon tilaa.

  Firefox 150 %:n suurennuksella ja Chrome 100 %:n taulukko on heikkonäköiselle jo lukukelvoton. Osa mustasta tekstistä on tummaa taustaa vasten, jolloin myös kontrastisuhteet ovat olemattomia. Haitta on suuri, varsinkin heikkonäköiselle käyttäjälle.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • Arviointilomakkeen taulukosta puuttuu tietoa

  Apuvälineohjelmaa käyttävä kuulee arviointilomakkeen taulukon sarakkeen puhuttuna, mutta ei tiedä mihin soluun arvo on annettu.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • Ohjetekstit väärässä paikassa

  Tallennuslomakkeiden muokkauskenttien ohjetekstit sijaitsevat kentän jälkeen. Tämä vaikeuttaa kenttien täyttämistä apuvälineillä.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • Informaation toistoa tallennuslomakkeilla

  Mikäli tutkielman palautuksessa käytetään ruudunlukijaa, esiintyy tallennuslomakkeilla informaatiota, joka toistetaan turhaan.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • Kuvatekstejä puuttuu (macOS & Chrome)

  Mikäli opinnäytteitä selaillaan E-thesiksen arkistosta käyttäen ruudunlukuohjelmaa ja käyttöjärjestelmänä macOS ja selaimena käytetään Chromea, löytyy etusivuilta kaksi tunnistamatonta kuvatiedostoa; toinen on sivun vasemmassa yläkulmassa ja toinen alaviitteessä. Kuvien informaatio ei selviä ruudunlukijan käyttäjälle.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • Ilmoitus arvioinnin hyväksymisestä jää ruudunlukijalta piiloon

  Kun opinnäytteen tarkastaja tallentaa ja hyväksyy arviointinsa E-thesikseen käyttäen apunaan ruudunlukijaa, tulee ilmoitus onnistuneesta tallennuksesta h1 tason otsikon yläpuolelle. Tästä johtuen ilmoitus jää ruudunlukijalla huomiotta.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
  • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
  • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • Ilmoitus arvioinnin hyväksymisestä keskeytyy käytettäessä Androidissa Talkback näytönlukuohjelmaa

  Kun tarkastaja hyväksyy opinnäytteen arvioinnin Android/TalkBack-kokoonpanolla, tulee näytölle varoitus työn hyväksymisestä. TalkBack lukee viestin otsikon, tämän jälkeen kohdistus siirtyy selainpalkkiin ja vasta tämän jälkeen ruudunlukuohjelma lukee ilmoituksen kokonaan.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Hallittavuuteen liittyviä puutteita:

 • Hyppylinkki puuttuu

  Ruudunlukuohjelman käyttäjän on kullekin alasivulle siirtyessään sekä aina pääsivulle palatessaan joko selattava läpi kyseisellä sivuilla toistuva navigointiosio ja siihen liittyvät elementit, tai osattava hypätä esimerkiksi H-otsikkomääreiden kautta sivun yksilölliseen leipäteksti- tai linkkiosioon. Sivujen selaaminen on täten etenkin vähemmän kokeneelle ruudunlukuohjelman käyttäjälle tarpeettoman työlästä.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.1 Ohita lohkot
 • Sivutuselementin painikkeita ei ole nimetty

  Ruudunlukijaa käytettäessä jää epäselväksi painikkeiden toiminallisuus. Painikkeiden toiminallisuus kyllä selviää tottuneelle tietokoneenkäyttäjälle, mutta elementit tulisi nimetä selkeämmin apuvälinekäyttäjiä ajatellen.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.1 Ohita lohkot

Ymmärrettävyyteen liittyviä puutteita:

 • Sivuilta puuttuu kielimääritys.

  Vääränkielinen ruudunlukuohjelman syntetisaattori tekee sisällön kuuntelusta ja ymmärtämisestä vaikeaa, sillä syntetisaattori on optimoitu ääntämään sanat asetetun kielen mukaisesti. Ruudunlukija noudattaa oletusasetuksilla sivun kielimääritystä ja jos se on väärin, ei monikaan käyttäjä osaa määrittää apuohjelmaa ohittamaan sivun kielimääritystä. Sivuston selaaminen voi muuttua mahdottomaksi, koska käyttäjä ei ymmärrä, mitä ruudunlukija puhuu.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
  • 3.1.1 Sivun kieli
 • Puuttuvat maamerkit

  Koska sivustolla ei ole käytössä maamerkkejä tai html5 section -elementtejä, on ruudunlukuohjelman käyttäjän vaikea jäsentää sivun rakennetta ja navigoida sivulla.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen
  • 3.2.3 Johdonmukainen navigointi
 • Pakollista tallennuslomaketietoa ei ole merkitty apuvälineitä ajatellen

  Tallennuslomakkeiden tietokentistä puuttuu semanttinen informaatio kentän pakollisuudesta tai muotovaatimuksista. Apuvälineohjelmaa käyttävä ei täten saa tietoa pakollisuudesta.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • Sivuilla esiintyy sekakielisyyttä

  Ruudunlukijaa käytettäessä erilaiset valinnat esitetään sekakielisesti esim. valitse choose tai export.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 3.1.2 Osien kieli
  • 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen
 • Tallennettaessa opinnäytettä tallennuslomakkeen yläreunassa oleva vaihekuvaus on epäselvä

  Tallennettaessa opinnäytettä E-thesis-järjestelmään, käytetään monisivuisia tallennuslomakkeita. Näiden lomakkeiden yläosassa on kuvaus prosessin vaiheista. Vaiheet ovat samalla painikkeita. Kun klikkaa jotakin painiketta, aktiviinen sivu latautuu uudelleen ja tämä sekoittaa käyttäjää. Tieto tosiasiallisesta prosessin vaiheesta hämärtyy.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 3.2.3 Johdonmukainen navigointi

Toimintavarmuuteen liittyviä puutteita:

 • Painikkeelta puuttuu informaatio (vain macOS & Chrome)

  Tallennettaessa opinnäytettä ruudunlukijaa käyttäen macOS käyttöjärjestelmän Chrome selaimella tallennuslomakkeiden painikkeilta puuttuu semanttista informaatiota. Esimerkkinä tästä Lisää painike, joka ei kerro mitä pitäisi lisätä.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • Opinnäytteen PDF tiedoston nimi ei näy

  Selailtaessa opinnäytetiedostoja E-thesiksen arkistosta ruudunlukuohjelma ei lue PDF tiedoston nimeä. Tiedosto näkyy lopussa olevassa yhteenvedossa, mutta käyttäjä ei saa varmuutta, että tiedosto on ladattu onnistuneesti.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Kohtuuton rasite

E-thesis järjestelmä on vanha ja muutaman vuoden sisällä poistuva järjestelmä, jonka pohjana olevan tekniikan osaajia on erittäin vähän.

Teknologianpinon päälle tehdyt räätälöinnit vaikeuttavat kehitystyötä, joten pienenkin työn tekeminen vie kohtuuttoman paljon resursseja.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sähköpostitse: digitutkielmat@helsinki.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Kriittisiä ja helposti korjattavia saavutettavuusparannuksia ollaan tekemässä vuoden 2020 lopussa.

Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

digitutkielmat@helsinki.fi palveluosoitteesta annetaan tarvittaessa tukea käyttäjille, joille järjestelmä on saavuttamaton.

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu

01.09.2013