Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Alaraajojen valtimokovettumatautia sairastavien amputaatiot ja proteesin käyttö vuosina 2003-2007 verrattuna vuosiin 1998-2002

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-02-17T05:56:08Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:36:52Z
dc.date.available 2012-02-17T05:56:08Z
dc.date.available 2015-07-29T08:36:52Z
dc.date.issued 2012-02-17T05:56:08Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/1273
dc.title Alaraajojen valtimokovettumatautia sairastavien amputaatiot ja proteesin käyttö vuosina 2003-2007 verrattuna vuosiin 1998-2002 fi
ethesis.discipline Vascular Surgery en
ethesis.discipline Verisuonikirurgia fi
ethesis.discipline Kärlkirurgi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/A196905f-848f-4ebc-ba55-2db47bd7d207
ethesis.department Institutionen för klinisk medicin sv
ethesis.department Institute of Clinical Medicine en
ethesis.department Kliininen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Remes, Mira
dct.issued 2012
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Alaraajojen valtimokovettumatauti (ASO) on merkittävä alaraaja-amputaation syy. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä amputaatiomäärät ovat vuoden 2003 jälkeen vähentyneet noin puolella ja samaan aikaan verisuonikirurgisten toimenpiteiden määrää on kasvanut. Tässä tutkimuksessa vertaillaan aikajaksoja 1998-2002 ja 2003-2007 tavoitteena mitata alaraaja-amputaatioiden yleisyyttä ASO-tautia sairastavilla potilailla ja amputoitujen kuolleisuutta huomioiden muuttunut verisuonikirurginen aktiivisuus. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää: 1) Ovatko ASO-potilaiden amputaatiot vähentyneet? 2) Kuinka suurelle osalle amputoiduista on tehty edeltävä verisuonitoimenpide? 3) Onko amputoitujen potilaiden tapahtumaprofiililla eroa aktiivisen verisuonikirurgian aikakaudella verrattuna aiempaan? Tutkimusaineisto koostuu turkulaisista ASO-tautia sairastavista potilaista, joille on vuosina 1998-2007 tehty ensimmäistä kertaa nilkan yläpuolinen amputaatio. Vuosien 1998-2002 ikä- ja sukupuolivakioitu amputaatioiden ilmaantuvuus 24,1/100 000 henkilövuotta laski yli 50 % ollen vuosina 2003-2007 10,7/100 000 henkilövuotta. Uusinta-amputaatiot vähenivät 53 %. Amputoitujen potilaiden verisuonitoimenpiteiden yleisyydessä tai korkeassa 80 %:n kokonaiskuolleisuudessa sen sijaan ei tapahtunut muutosta. Tutkimuksessa kuvattaan amputoitujen potilaiden uusinta-amputaatiot, protetisaatiot ja kuolemat sisältävä tapahtumaprofiili trajektorikaavion avulla. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Ikonen, Tuija
ethesis.thesistype Syventävä tutkielma fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282567
dc.type.dcmitype Text
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
TUTKIELMA.pdf 895.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record