Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Synnynnäinen antitrombiinin vajaus : kliinisen kuvan ja laboratoriolöydösten korrelaatio suomalaisessa väestössä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-03-06T19:51:42Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:37:16Z
dc.date.available 2012-03-06T19:51:42Z
dc.date.available 2015-07-29T08:37:16Z
dc.date.issued 2012-03-06T19:51:42Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/1286
dc.title Synnynnäinen antitrombiinin vajaus : kliinisen kuvan ja laboratoriolöydösten korrelaatio suomalaisessa väestössä fi
ethesis.discipline Internal Medicine en
ethesis.discipline Sisätaudit fi
ethesis.discipline Inre medicin sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/02fe8362-e65d-46c3-8bc0-7744c4720460
ethesis.department Institutionen för klinisk medicin sv
ethesis.department Institute of Clinical Medicine en
ethesis.department Kliininen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Engelbarth, Sari
dct.issued 2012
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Vertasimme viiden kaupallisen antitrombiinin aktiivisuuden mittaamiseen perustuvan laboratoriomenetelmän herkkyyttä tunnistaa SPR hyytymishäiriörekisterin suomalaisia antitrombiinin vajausta sairastavia potilaita. Kartoitimme samalla potilaiden kliinistä kuvaa. 235 potilaan aineistossa kaikki testit tunnistivat 38.7 % potilaista sairaiksi (A-ryhmä) ja 11.9 % terveiksi (C-ryhmä). Loput potilaista saivat vaihtelevia tuloksia menetelmästä riippuen (49.4 %, B-ryhmä). Kaikkien potilaiden laskimotukos- ja raskauskomplikaatioriski oli selvästi kohonnut normaaliväestöön verrattuna. A-ryhmän potilaat sairastivat vaikeampaa tautia kuin B-ryhmän potilaat: syviä laskimotukoksia oli 3.7-kertaisesti, keuhkoveritulppia 3.5-kertaisesti, toistuvia laskimotukoksia 8.8-kertaisesti ja yli kolmen tapahtuman tautia 5.5-kertaisesti B-ryhmään verrattuna. A-ryhmässä 86.8 % sairasti tyypin I vajausta, kun B-ryhmässä tyypin II vajaus oli yleisin (75.9 %). Tämä selittänee osan tautierosta, koska tyypin IIb vajaukseen liittyy usein lievempi taudinkuva. Tulosten perusteella kahden menetelmän (herkän ja tarkan) yhdistäminen antitrombiinin vajausta diagnosoitaessa on perusteltua, jotta kaikki potilaat löydetään. Niillä potilailla, joilla eri menetelmät antavat poikkeavia tuloksia, saattaa olla matalampi tukosriski muihin verrattuna. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Puurunen, Marja
ethesis.thesistype Syventävä tutkielma fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282570
dc.type.dcmitype Text
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
SE syvärit lopullinen.docx 84.45Kb Microsoft Word 2007

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record