Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pystyä ja painia : etnografia helsinkiläisestä vapaaottelusalista

Show full item record

Title: Pystyä ja painia : etnografia helsinkiläisestä vapaaottelusalista
Author(s): Suksi, Topias Ilmari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Discipline: Sociology
Language: Finnish
Acceptance year: 2012
Abstract:
Vapaaottelu on urheilulaji, jossa yhdistyvät potkunyrkkeilyn, kreikkakalais-roomalaisen painin ja brasilialaisen jujiutsun tekniikat. Tässä tutkielmassa on ollut tavoitteena rakentaa kuvaus siitä millainen on vapaaottelusalin arki ja millaisia käsityksiä harrastelija vapaaottelijoilla on ruumiillisuudesta, terveydestä, väkivallasta ja sukupuolesta. Taustalla ovat vaikuttaneet henkilökohtainen kiinnostus kamppailu-urheiluun ja halu tehdä tutkimus, joka kiinnittää huomiota muihinkin seikkoihin kuin representaatioihin. Tutkielma on etnografinen ja näkökulma siihen on lainattu Loïc Wacquantilta. Valittua näkokulmaa nimitetään havainnoivaksi osallisuudeksi ja siinä tuodaan esille myös tutkijan omaa osallisuutta. Tutkija on siis itse osallistunut vapaaotteluharjoituksiin. Tämä tutkimus ote pohjautuu immersioon eli kohteeseen upottaudutaan hyvin henkilökohtaisella ja ruumiillisella tasolla. Havaintojen ohella on tehty etnografisia haastatteluja. Tutkielmassa ei painoteta yksittäistä teoriaa. Kamppailu-urheilun arkea jäsennetään hyödyntämällä David Unruhin teoriaa sosiaalisista maailmoista. Unruhin teoria on valittu, koska se kiinnittää huomion ihmisten osallistumisen asteeseen, eikä ulkoisiin merkkeihin kuten esimerkiksi kulturalistinen näkökulma. Teoreettisesti tutkielma on terveyden ja ruumiin sosiologian käsitteiden ympärille rakentuva. Terveyttä tärkeimmin jäsentäviä käsitteitä ovat terveystaju ja superterveys. Ruumiillisuuden tarkastelussa on hyödynnetty Marcel Maussin teoriaa ruumiin tekniikoista ja sen lisäksi kiinnitetään huomioita ruumiin funktionaalisuuteen, joka asettuu vastakkain ruumiin esteettisyyden kanssa. Tutkielmassa on päädytty siihen, että terveyttä tulisi ajatella relationaalisesti eli ottaa huomioon sen rakentuminen prosessissa. Harjoittelijoiden ravintoaineiden arvottaminen on yhtenäistä, mutta samalla heidän oma suhtautumisensa ruokaan on syntynyt oman harkinnan, vertaistiedon ja muiden ympäristöstä tulevien vaikutteiden ansiosta. Toinen johtopäätös on ruumiillisuuden joustavampi käsittäminen kuin esimerkiksi kehonrakentajilla. Ruumiillisuudesta ei esitetä vapaaottelijoiden kesken mitään selkeitä normeja ja omat ruumiilliset vajavaisuudet hyväksytään. Sukupuoliroolit eivät ole jyrkkiä mutta eronteko miesten ja naisten välillä tehdään enemmän sen perusteella pidetäänkö toista harjoitustoverina vai nähdäänkö toisen edustavan normatiivisempaa naiseutta.


Files in this item

Files Size Format View
pystyajapainia.pdf 225.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record