Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Cash pooling -järjestelmät osakeyhtiölain näkökulmasta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-02-05T09:23:02Z
dc.date.accessioned 2015-08-07T10:21:14Z
dc.date.available 2013-02-05T09:23:02Z
dc.date.available 2015-08-07T10:21:14Z
dc.date.issued 2013-02-05T09:23:02Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/2340
dc.title Cash pooling -järjestelmät osakeyhtiölain näkökulmasta fi
ethesis.discipline Commercial law en
ethesis.discipline Kauppaoikeus fi
ethesis.discipline Handelsrätt sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Ecfaddac-20bb-49d0-8f57-7ea2f03c60d3
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Niemelä, Eeva-Leena
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielman tarkoituksena on cash pooling –järjestelmien arvioiminen osakeyhtiölain näkökulmasta ja sen selvittäminen, mitä vaatimuksia osakeyhtiölain säännökset asettavat cash pooling –järjestelmille, miten järjestelmät tulisi lainmukaisesti toteuttaa ja mitä seuraamuksia aiheutuu, jos cash pooling –järjestelmät rikkovat osakeyhtiölain säännöksiä. Cash pooling –järjestelmät ovat yleisesti käytössä oleva tapa järjestää konsernin sisäinen kassanhallinta. Osakeyhtiölain näkökulmasta cash pooling –järjestelmissä on käytännössä kyse konsernin sisäisistä velka- ja saamissuhteista, joita arvioidaan yhtiöoikeudellisesti lähipiirilainoina. Lisäksi cash pooling –järjestelmien yhteydessä annetaan usein lähipiirivakuuksia. Lähipiirilainojen ja -vakuuksien laillisuutta osakeyhtiölain näkökulmasta arvioidaan ensisijaisesti yleisten yhtiöoikeudellisten periaatteiden perusteella. Cash pooling –järjestelmien näkökulmasta keskeisimpiä periaatteita ovat OYL 1:5:n yhtiön toiminnan tarkoitus, OYL 1:7:n yhdenvertaisuusperiaate sekä OYL 1:8:n johdon huolellisuusvelvollisuus. Lähipiirilainan ja –vakuuden antamiseen soveltuu myös OYL 13:1.3:n laittoman varojenjaon kielto, joka edellyttää, että lähipiirilainan tai –vakuuden antamiselle on liiketaloudellinen peruste. Cash pooling –järjestelmässä hyväksyttävä liiketaloudellinen peruste voi olla esimerkiksi lähipiirilainan tai –vakuuden antamisesta saatu korkotuotto, vastainen rahoitus, alentuneet pankkikulut tai muu yhtiön saama hyöty. Useimmiten cash pooling –järjestelmät ovat osakeyhtiölain näkökulmasta lähtökohtaisesti ongelmattomia niin kauan, kun kaikki konserniyhtiöt ovat maksukykyisiä. Lähipiirilainan tai –vakuuden antaminen cash pooling –järjestelmän puitteissa on riskialtista erityisesti, jos koko konserni tai joku järjestelmään osallistuvista konserniyhtiöistä on maksuvaikeuksissa. Tällöin cash pooling –järjestelmän sisällä annetut lähipiirilainat tai –vakuudet voivat olla osakeyhtiölain OYL 13:1.3:n perusteella laitonta varojenjakoa sen perusteella, ettei niiden antamiselle ole yhtiön näkökulmasta liiketaloudellista perustetta. Laittoman varojenjaon yhtiöoikeudellisina seuraamuksina voivat tulla kysymykseen oikeustoimen pätemättömyys OYL 6:28:n nojalla, OYL 13:4:n mukainen laittoman varojenjaon palautusvelvollisuus sekä vahingonkorvausvastuun osalta erityisesti yhtiön johtoa koskeva OYL 22:1:n säännös. Lähipiiritransaktioiden kohdalla johdon vahingonkorvausvastuuta on vielä tehostettu OYL 22:1.3:n tuottamusolettamalla. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508062777
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Cash pooling -j ... yhtiölain näkökulmasta.pdf 783.9Kb PDF
Tiivistelmä.pdf 124.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record