Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Röntgenkuvien tulkinnan luotettavuus puhkeamattoman yläkulmahampaan sijainnin määrityksessä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2011-01-11T14:03:54Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:31:26Z
dc.date.available 2011-01-11T14:03:54Z
dc.date.available 2015-07-29T08:31:26Z
dc.date.issued 2011-01-11T14:03:54Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/248
dc.title Röntgenkuvien tulkinnan luotettavuus puhkeamattoman yläkulmahampaan sijainnin määrityksessä fi
ethesis.discipline Odontological Radiology en
ethesis.discipline Hammaslääketieteellinen radiologia fi
ethesis.discipline Odontologisk radiologi sv
ethesis.department Institutionen för odontologi sv
ethesis.department Institute of Dentistry en
ethesis.department Hammaslääketieteen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Uggeldahl, Sanna
dct.issued 2011
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Yläkulmahampaiden puhkeamishäiriöitä esiintyy 1-3%:lla väestöstä ja niiden varhainen tunnistaminen on tärkeää purennan kehittymisen kannalta. Puhkeamattomat yläkulmahampaat paljastetaan kirurgisesti hammaskaaren palatinaali- tai bukkaalipuolelta kruunun sijainnista riippuen. Yläkulmahampaan sijainti hammaskaarella voidaan määrittää sekä kliinisesti että röntgentutkimuksia apuna käyttäen. Tutkimuksen tavoitteena oli retrospektiivisesti tutkia eri röntgenologisten paikantamismenetelmien luotettavuutta kirurgisesti paljastettujen, puhkeamattomien yläkulmahampaiden paikallistamisessa sekä potilaaseen kohdistunutta säteilyaltistusta. Tutkimukseen valittiin 26 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen potilasta, joilta puhkeamaton yläkulmahammas, seitsemällä bilateraalisesti, oli paljastettu kirurgisesti vuosina 2007-2009. Potilaskertomuksesta kirjattiin kulmahampaan palpaatiolöydös ja röntgenkuvista pääteltiin kulmahampaan sijainti hammaskaarella. Saatua tulosta verrattiin leikkauskertomuksen tietoihin. Tutkimuksen perusteella todettiin, että oikomishoidon vuoksi otetun panoraamatomografiakuvan (PTG) lisäksi tarvitaan vain yksi yläokklusaalikuva puhkeamattoman yläkulmahampaan sijainnin määrittämiseksi. Jos potilaasta oli saatavilla PTG-kuva, saatiin sen ja yhden okklusaalikuvan perusteella luotettavasti selville puhkeamattoman hampaan sijainti käyttäen parallaksimenetelmää. Näissä tapauksissa potilaasta oli lähes aina otettu turhia lisäkuvia, joiden potilaalle aiheuttama säteilyaltistus oli vähintään 12 Sv. Oikomishoidon erikoishammaslääkärin kliininen tutkimus osoittautui varsin heikoksi menetelmäksi kulmahampaan sijainnin määrittämisessä. Palatinaalisesti impaktoituneet yläkulmahampaat olivat huomattavasti paremmin palpoitavissa kuin labiaalisesti impaktoituneet. Palpaatiotulosta ei ollut mainittu sairauskertomuksessa 30%:ssa tapauksista. Kliinisen tutkimuksen lisäksi röntgentutkimukset ovatkin välttämättömiä puhkeamattoman kulmahampaan sijainnin määrittämiseksi. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Ekholm, Marja
ethesis.supervisor Waltimo-Sirén, Janna
ethesis.thesistype Licentiatavhandling sv
ethesis.thesistype Lisensiaatintyö fi
ethesis.thesistype Licenciate thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/licenciatethesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282554
dc.type.dcmitype Text
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
syventavat_lopullinen.pdf 377.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record