Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Taajuushuutokaupan tehokkuus : Toteutuminen Suomen ja Ruotsin 2,6 GHz:n huutokaupoissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2011-01-21T08:31:09Z und
dc.date.accessioned 2017-03-28T15:58:46Z
dc.date.available 2011-01-21T08:31:09Z und
dc.date.available 2017-03-28T15:58:46Z
dc.date.issued 2011-01-21T08:31:09Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/263
dc.title Taajuushuutokaupan tehokkuus : Toteutuminen Suomen ja Ruotsin 2,6 GHz:n huutokaupoissa fi
ethesis.discipline Economics en
ethesis.discipline Kansantaloustiede fi
ethesis.discipline Nationalekonomi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a7a5ca80-b5c8-45ce-aa56-92ae2766e1e6
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/353be4fc-cb8f-483f-8f54-e3d44a189899
ethesis.department Institutionen för politik och ekonomi sv
ethesis.department Department of Political and Economic Studies en
ethesis.department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Mustonen, Lauri Matias
dct.issued 2011
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielmassa arvioidaan taajuushuutokauppojen taloudellista tehokkuutta. Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti huutokaupan allokatiivista tehokkuutta ja sen toteutumista kahdessa huutokauppatapauksessa. Työn metodeina on historiallinen tarkastelu taajuushuutokauppojen kehityshistoriasta, toimialatarkastelu teletoimialasta, peliteoreettinen analyysi monen kohteen huutokaupan taloudellisesta tehokkuudesta sekä huutokaupassa asetettujen huutojen suuruuksien sekä määrien analysointi Suomen ja Ruotsin 2,6 GHz:n huutokauppojen osalta. Historiallisen tarkastelun tuloksena esitetään, että huutokaupat ovat taloudellisesti tehokkaampi menetelmä kuin muut taajuusjakomenetelmät: arpajaiset, hallinnollinen arviointi tai ns. 'first come first serve' –menetelmä. Matemaattisen analyysin avulla määritellään tarkasti huutokaupan tehokkuus monen kohteen huutokaupassa ja miten huutokauppamekanismilla voidaan ohjata huutokauppa tehokkaaseen lopputulemaan. 2,6 GHz:n Suomen ja Ruotsin huutokauppojen osalta johtopäätöksinä esitetään, että Ruotsin huutokaupassa todennäköisesti saavutettiin tehokas lopputulema. Suomen huutokaupan osalta esitetään, että huutokaupan taloudelliset mekanismit eivät välttämättä ohjanneet huutokauppaa tehokkaaseen lopputulemaan. Suurimpana syynä Suomen huutokaupan mahdollisesti tehottomaan lopputulemaan voitaneen pitää huutokaupassa ilmennyttä, osittain mekanismista johtunutta, vähäistä kysyntää. fi
dct.subject taajuushuutokauppa fi
dct.subject taajuusalueet fi
dct.subject allokatiivinen tehokkuus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703271600
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Taajuushuutokau ... Ruotsin huutokaupoissa.pdf 274.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record