Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Paavalin kokema Jeesus-ilmestys Kenneth Pargamentin coping-teorian valossa

Show full item record

Title: Paavalin kokema Jeesus-ilmestys Kenneth Pargamentin coping-teorian valossa
Author(s): Kupias, Teppo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology
Discipline: Study of Religions
Language: Finnish
Abstract:
Käsittelen kandidaatintutkielmassani Paavalin kääntymistä kristityksi Kenneth I. Pargamentin luoman uskonnollisen copingin teorian valossa. Tutkielmani on teoreettinen siten, että yhdistän siinä aikaisempia teoretisointeja uskonnollisesta copingista ja uskonnollisista kokemuksista ja täydennän tätä teoretisointia Paavalin kääntymiskokemuskuvausten aineistolla. Oletan Paavalin puhuvan historiallisista kokemuksista: tutkielmani ei siis ole vain tradition tutkimusta. Tutkielmassani esitän yhden näkemyksen niistä luonnollisista kognitiivisista rakenteista, jotka ohjasivat Paavalin tulkitsemaan kriittisen, hänen kääntymiseensä johtaneen kokemuksen uskonnollisena Jeesus-ilmestyksenä.
Keyword(s): uskontopsykologia psykologia Paavali


Files in this item

Files Size Format View
kandidaatintutkielma.pdf 220.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record