Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Suurten teollisuuslaitosten ympäristöinvestointien hyötyjen ja haittojen arvioinnin merkitys Suomen ympäristönsuojelulaissa

Show full item record

Title: Suurten teollisuuslaitosten ympäristöinvestointien hyötyjen ja haittojen arvioinnin merkitys Suomen ympäristönsuojelulaissa
Author(s): Krankkala, Iikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Land, water and environmental law
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Suomen ympäristönsuojelulaki (YSL) on parhaillaan uudistumassa IE-direktiivin kansallisen toimeenpanon takia ja uusi laki tulee voimaan vuoden 2014 alkupuolella. IE-direktiivi tuo uuden elementin suurten teollisuuslaitosten ympäristölupakäytäntöön: parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) käytön vaatimus asetetaan pakolliseksi siten, että BAT-vaatimuksista, erityisesti BAT-päätelmien päästötasoista, voidaan poiketa vain erityistilanteissa ja tarkkaan rajatuilla perusteilla. Tutkielman pääasiallisena tutkimustehtävänä on selvittää IE-direktiivin vaikutus suurten teollisuuslaitosten ympäristölupakäytäntöön, erityisesti miten vaadittujen ympäristö-investointien taloudellinen kohtuullisuus voidaan ottaa huomioon ympäristölupaharkinnassa. Toisena tutkimustehtävänä on selvittää, millainen ympäristössä saavutettava hyöty on katsottava kohtuulliseksi vai pitäisikö kaikki ympäristöä hyödyttävät toimenpiteet katsoa sellaisiksi, minkä perusteella olisi ryhdyttävä päästöä vähentävän investoinnin toteuttamiseen? Miten tulisi toimia, jos ympäristössä on jo paikallisesti saavutettu hyvin ilmanlaadun tavoitteet (päästöjen ohje- ja raja-arvot alitetaan), mutta BAT-vaatimukset näyttäisivät edelleen edellyttävän päästöä vähentäviä investointeja? Mitä eri perusteita yrityksellä olisi esittää, että tiettyä investointia ei tällaisessa tilanteessa tulisi kohtuuttomana edellyttää? BAT-päästötasojen sitovuudella halutaan varmistaa jokaiselle teollisuuden alalle tasapuoliset kilpailuedellytykset yhdenmukaistamalla teollisuuslaitoksiin kohdistuvat ympäristövaatimukset koko EU:n alueella. Paikallisilla ympäristöolosuhteilla ei myöskään ole samanlaista merkitystä ympäristölupaharkinnassa kuin ennen, koska BAT-päätelmissä vahvistetut ympäristö-vaatimukset koskevat samalla tavalla kaikkia toiminnanharjoittajia koko EU:n alueella. Samoin ympäristötutkimuksien painoarvo vähenee ympäristölupaharkinnassa, mutta niillä on edelleen merkitystä, kun kansallisessa lupaharkinnassa haetaan poikkeusta BAT-päätelmissä asetettuihin päästötasoihin. Yksittäisen BAT-vaatimuksen toteuttamiskynnyksestä päätetään tapaus-kohtaisen kokonaisharkinnan perusteella, eikä IE-direktiivi tai YSL HE luonnos anna yksiselitteistä vastausta tähän tutkimuskysymykseen.


Files in this item

Files Size Format View
Suurten teollis ... mpäristönsuojelulaissa.pdf 568.1Kb PDF
Gradu-tiivistelmä.FINAL.pdf 16.94Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record