Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Unen pituuden merkitys painon ja pituuden kehitykseen 3 ja 8 kuukauden ikäisillä lapsilla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-05-17T07:30:20Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:43:39Z
dc.date.available 2015-07-30T21:00:22Z
dc.date.issued 2015-05-17T07:30:20Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/4692
dc.title Unen pituuden merkitys painon ja pituuden kehitykseen 3 ja 8 kuukauden ikäisillä lapsilla fi
ethesis.department Terveyden ja hyvinvoinnin laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kauranen, Mikael
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Alle vuoden ikäisten lasten unen merkitystä painon kehitykseen ei ole juuri tutkittu. Aikuisilla ja myöhemmin lapsuudessa lyhytaikainen uni on tutkimusten mukaan selvästi yhteydessä lihavuuden riskin kasvuun. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 3 ja 8 kuukauden ikäisten lasten unen pituuden merkitystä painon ja pituuden kehitykseen. Oletuksena on, että vähäinen unen kesto lisää painoa tässä ikäluokassa. Tutkimus perustuu syntymäkohorttiaineistoon, johon kuuluvat perheet ovat vastanneet kyselylomakkeisiin ennen lapsen syntymää, 3 kuukauden ja 8 kuukauden iässä. Tulokset perustuvat SPSS tilasto-ohjelmalla tehtyihin parittaisiin vertailuihin ja tilastolliseen malliin. Tulosten mukaan 3 kuukauden iässä lyhytuniset ovat keskimäärin laihempia kuin pitkäuniset. 8 kuukauden iässä suuntaus muuttuu osin päinvastaiseksi eli lyhytuniset ovat keskimäärin hiukan painavampia, mikä osin tukee tutkimus hypoteesia. Tuloksista voi päätellä, että 8 kk iässä lyhytunisten riski lihavuudelle myöhemmässä iässä on kasvanut. Jatkossa tulisi tarkastella unihäiriöiden merkitystä unen kestoon ja alle kaksi vuotiaan unen pituuden merkitystä painon kehitykseen sekä huomioida myös muita sekoittavia tekijöitä. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Paavonen, Juulia
ethesis.thesistype Syventävä tutkielma fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282620
dc.type.dcmitype Text
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma_Mikael Kauranen.pdf 479.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record