Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Laktaatin, ammoniakin ja verikaasuanalyysin viitearvot spiroergometrian aikana

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-06-19T12:00:15Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:27:09Z
dc.date.available 2014-06-19T21:00:03Z
dc.date.available 2015-07-29T08:27:09Z
dc.date.issued 2014-06-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135513
dc.title Laktaatin, ammoniakin ja verikaasuanalyysin viitearvot spiroergometrian aikana fi
ethesis.discipline Clinical Physiology en
ethesis.discipline Kliininen fysiologia fi
ethesis.discipline Klinisk fysiologi sv
ethesis.department Institutionen för klinisk medicin sv
ethesis.department Institute of Clinical Medicine en
ethesis.department Kliininen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Nicklén, Turo
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Kliinisen fysiologian yksikkö tutkii spiroergometrialla potilaita, joilla epäillään metabolista myopatiaa. Metabolisten myopatiasairauksien diagnostiikassa on keskeistä määrittää energia-aineenvaihdunnan muuttujia laskimoverinäytteistä, tutkia fyysistä maksimaalista suorituskykyä ja tarkastella keuhkojen ja sydämen toimintaa rasituksen aikana. Luotettavampaa diagnostiikkaa ja aiheen tutkimusta varten on koottu 30 spiroergometrian suorittaneen verrokkipotilaan aineisto, josta on määritetty tässä tutkielmassa keskeisten fysiologisten muuttujien keskiarvot ja normaalialueet. Keskeisimmät muuttujat lihasaineenvaihdunnan tutkimisessa ovat laktaatti, ammoniakki ja laskimoveren happeutumisarvot. Tässä tutkielmassa on myös selvitetty näiden keskeisten muuttujien normaali käyttäytyminen rasituksessa ja palautumisvaiheessa aina 30 minuuttiin rasituksen päättymisestä. Kirjallisuudesta on haettu tietoa metabolisista myopatioista ja niiden diagnostiikasta. Tässä tutkielmassa saatuja viitearvoja on myös verrattu eri julkaisuissa aiemmin saatuihin viitearvoihin. Tutkielman tuloksena saatiin luotua viitearvotaulukot, jotka jäävät kliinisen fysiologian yksikön omaan käyttöön. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Piirilä, Päivi
ethesis.thesistype Syventävä tutkielma fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282523
dc.type.dcmitype Text
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
SyventvtTuroVALMIS.pdf 745.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record