Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lyijykynästä lääkkeen annostelun välineeksi : Grafeeni farmasian ja lääketieteen näkökulmasta

Show full item record

Title: Lyijykynästä lääkkeen annostelun välineeksi : Grafeeni farmasian ja lääketieteen näkökulmasta
Author(s): Renko-Kaski, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Pharmacy Technology
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
This study explores the research, characteristics, manufacturing processes, safety and applications of graphene from the perspective of pharmacy and medicine. The study also examines how graphene research and commercialization has developed in the last ten years (2004-2013), with an emphasis on biomedical research globally and separately in Finland. The methods employed are an extensive literature review of scientific publications, and a survey of the biomedical research emphases, geographical distribution, and funding of graphene research based on article and patent databases. Graphene holds considerable potential in pharmaceutical use. Clinical trials can commence as soon as the manufacturing processes develop to produce graphene of sufficient quality. The variety of biomedical uses of graphene is vast: antibacterial products and coatings, gene therapy, tissue technology, sensor and imaging technology, as well as utilization in drug delivery. Graphene can be used to enhance therapeutic effectiveness by creating instruments for targeted and controlled drug delivery. In addition to uses in therapeutics, graphene offers possibilities for diagnostics. The biomedical research and commercialization of graphene have accelerated in the recent years, but research and patenting activity has concentrated in Asia, and especially in China. The research has been university driven and primarily publicly funded. In Finland, graphene research has focused on electrical applications, whereas research in the fields of pharmacy and medicine has been limited. As a so-called high-tech country, Finland could increase research into graphene as an innovative pharmaceutical instrument.
Tutkielmassa perehdytään grafeenin tutkimukseen, ominaisuuksiin, valmistusmenetelmiin, turvallisuuteen ja sovelluksiin farmasian ja lääketieteen näkökulmasta. Lisäksi kartoitetaan grafeenin tutkimustoiminnan ja kaupallistamisen kehitystä viimeisten kymmenen vuoden ajalta (2004-2013) painottaen erityisesti biomedikaalista tutkimusta maailmalla ja erikseen Suomessa. Tutkimuksen menetelminä on laaja kirjallisuuskatsaus tieteellisten artikkeleiden perusteella, sekä artikkeli- ja patenttitietokantojen pohjalta tehty kartoitus biomedikaalisen tutkimuksen painopisteistä, maantieteellisestä jakautumisesta, rahoittajista ja tutkijatahoista. Grafeenilla on paljon potentiaalia farmaseuttisessa käytössä. Kun grafeenin teollinen tuotanto kehittyy niin, että tuotantolaatu on tarpeeksi hyvä lääkkeelliseen käyttöön, voidaan siirtyä kliinisten hoitokokeiden vaiheeseen. Biomedikaalisia sovelluksia on paljon: antibakteeriset tuotteet ja pinnoitteet, geeniterapia, kudosteknologia, anturi- ja kuvantamistekniikka sekä käyttö lääkeaineen kantajana. Lääkevehikkelinä grafeenista voidaan formuloida kohdennetun ja säädellyn lääkkeen annostelun välineitä, jotka parantavat lääkehoidon tehoa. Grafeeni tarjoaa mahdollisuuksia niin sairauden diagnosointiin kuin hoitoonkin. Grafeenin biomedikaalinen tutkimus sekä kaupallistuminen ovat kiihtyneet viime vuosina, mutta niin tutkimustoiminta kuin patentointiaktiivisuuskin on keskittynyt voimakkaasti Aasiaan, erityisesti Kiinaan. Tutkimus on erittäin korkeakouluvetoista ja biomedikaalista tutkimusta rahoitetaan eniten julkisin varoin. Suomessa grafeenia ei juuri ole tutkittu farmasian ja lääketieteen näkökulmasta, vaan tutkimus on keskittynyt lähinnä sähköteknisiin sovelluksiin. Suomi voisi niin sanottuna korkean teknologina maana lisätä grafeenin tutkimusta innovatiivisena lääkehoidon välineenä.
Keyword(s): graphene graphene oxide nanomaterials drug vehicles graphene research patenting grafeeni grafeenioksidi nanomateriaalit lääkevehikkelit grafeenitutkimus patentointi


Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Grafeeni_Renko-Kaski.pdf 2.292Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record