Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Asuinrakennusten luonnonvarakulutuksen arvioiminen MIPSmenetelmällä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2009-09-30T08:25:16Z
dc.date.accessioned 2015-07-23T10:42:26Z
dc.date.available 2009-09-30T08:25:16Z
dc.date.available 2015-07-23T10:42:26Z
dc.date.issued 2009-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/14111
dc.title Asuinrakennusten luonnonvarakulutuksen arvioiminen MIPSmenetelmällä fi
ethesis.discipline Environmental Engineering of Agriculture en
ethesis.discipline Maatalouden ympäristöteknologia fi
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/47523a34-f9ca-4e08-a8a2-485624c924d3
ethesis.department Institutionen för agroteknologi sv
ethesis.department Department of Agrotechnology en
ethesis.department Agroteknologian laitos fi
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Tamminen, Petro
dct.issued 2009
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract In this study ecoefficiency of residential buildings is estimated with MIPSmethod. MIPSmethod focuses on the natural resource (so. material) use. Apart from the material efficiency also required energy and carbon dioxide emissions during the construction period and maintenance were also counted in this study. Under the maintenanceperiod only the energy flowed through the building cover was taken into account. The maintenance period was 50 years. The study covered 14 different buildings from which nine where single family houses and five blocks of flats. MIPSindicator is based on material flows. It uses them as criteria of ecoefficiency. The aim is to calculate the hidden material flows caused during the manufacturing of products. MIPSvalues can be calculated with MIfactors published by Wuppertalinstitute. MIPS is rough and simplifying method but on the other hand its advantage is a ability to illustrate one of the important areas of ecoefficiency. Most of the natural resources used by the residential building are related to foundations of buildings. For example more than half of natural resources use caused by wooden houses are related to foundations. Also the maintenance consumes natural resources across the energy use. With maintenance it takes decades to reach the level of construction period. When calculating the carbon dioxide emissions the maintenance is more significant. It takes only around ten years to reach the level of emissions caused by construction period. Wood as a construction material is the most ecoefficient choice. Block of flats is more ecoefficient than single family house with any indicator. According to this study, the wooden blocks of flats are the most ecoefficient choice. en
dct.abstract Tässä tutkimuksessa laskettiin asuinrakennusten ekotehokkuutta MIPSmenetelmällä, joka mittaa ekotehokkuutta luonnonvarojen, materian kulutuksen kautta. Materiaalinkulutuksen lisäksi työssä laskettiin rakentamiseen ja ylläpitoon kulunut energia ja syntyneet hiilidioksidipäästöt. Ylläpidon osalta mukana oli vain rakennuksen kuoren läpi virtaava energia. Ylläpitoaika oli peruslaskelmissa viisikymmentä vuotta. Tarkasteltavana oli yhteensä 14 erilaista asuinrakennusta, niistä yhdeksän pienja viisi kerrostaloja. MIPSmenetelmä mittaa ekotehokkuutta materiaalinkäyttöön perustuen. Eri materiaaleille lasketaan niiden valmistusvaiheessa syntyneiden välillisten materiaalivirtojen määrät Wuppertalinstituutin julkaisemilla piilovirtakertoimilla. MIPS on karkea ja yksinkertaistava menetelmä, jonka avulla voidaan kuitenkin varsin tehokkaasti havainnollistaa yhtä tärkeää ekotehokkuuden alaa. Rakennusten kuluttamista luonnonvaroista suuri osa käytetään perustustöissä, sillä niiden vaatimat maansiirrot ovat suuria. Esimerkiksi kevytrakenteisilla puutaloilla perustusten osuus rakentamisen luonnonvarojen kulutuksesta oli yli puolet. Myös rakennusten ylläpito kuluttaa luonnonvaroja epäsuorasti energiankulutuksen kautta. Vasta kymmenien vuosien ylläpito tuo luonnonvarakulutuksen likimain samalle tasolle kuin rakentaminen. Hiilidioksidija energiatarkastelu antaa rakentamisesta toisenlaisen kuvan kuin materiaalivirtatarkastelu: ylläpidon osuus on paljon suurempi kuin rakentamisen. Rakentamisen taso saavutetaan noin kymmenen vuoden ylläpidolla. Rakennusmateriaaleista puu on kaikissa laskelmissa ympäristöä vähiten kuormittava. Rakennustyypeistä kerrostalot ovat kaikilla mittareilla pientaloja ekotehokkaampia. Tämän tutkimuksen rakennuksista puurakenteiset kerrostalot olivat ekotehokkaimpia. fi
dct.subject eco-efficiency en
dct.subject material-efficiency en
dct.subject construction en
dct.subject housing en
dct.subject materiaalitehokkuus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.subject.YSOFI ekotehokkuus
dct.subject.YSOFI asuminen
dct.subject.YSOFI rakentaminen
dct.subject.YSOFI MIPS
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507211628
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Estimating the Eco efficiency of Residential Buildings with MIPSmethod en
dc.identifier.laitoskoodi 873
dc.identifier.ainekoodi 87302

Files in this item

Files Size Format View
Tamminen_valmis_gradu.pdf 682.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record