Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ubikinonin ja parodontiitin välinen yhteys

Show simple item record

dc.date.accessioned 2009-11-05T12:15:02Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:11:04Z
dc.date.available 2010-11-22T22:00:04Z
dc.date.available 2015-07-29T08:11:04Z
dc.date.issued 2009-11-05T12:15:02Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/14394
dc.title Ubikinonin ja parodontiitin välinen yhteys fi
ethesis.discipline Odontology en
ethesis.discipline Hammaslääketiede fi
ethesis.discipline Odontologi sv
ethesis.department Institutionen för odontologi sv
ethesis.department Institute of Dentistry en
ethesis.department Hammaslääketieteen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Saarinen, Antti
dct.issued 2009
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa lisää tietoa parodontiitin ja ubikinonin välisestä yhteydestä. Parodontiitti on merkittävä kansansairaus ja lisätieto sen luonteesta ja hoitokeinoista on tärkeää. Ubikinoni on solujen mitokondrioissa esiintyvä molekyyli, jolla on merkittävä rooli soluhengityksessä. Tutkimuksen tarkoituksena oli vastata seuraavaan kysymykseen: Onko parodontiitilla ja ubikinonin määrällä yhteyttä? Aihetta lähestyttiin kattavalla kirjallisuuskatsauksella ja tutkimalla tilastotieteellisesti veren ubikinonipitoisuutta ja seerumin parodontiittipatogeenivasta-aineita. Tutkimuksessa ei havaittu selvää yhteyttä parodontiitiin viittaavien vasta-aineiden ja ubikinonin välillä. Tutkimustulos tuo merkittävää uutta tutkimustietoa, koska se kyseenalaistaa 70- ja 80-luvun tulokset, joiden mukaan ubikinonilla ja parodontiitilla on yhteys. fi
dct.subject Periodontal Diseases en
dct.subject Ubiquinone en
dct.subject Aggregatibacter actinomycetemcomitans en
dct.subject Porphyromonas gingivalis en
dct.subject Antibody Formation en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Alho, Hannu
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282368
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi H30516
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
Syventavat Antti Saarinen.pdf 344.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record