Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hur påverkar tidigare graviditetsdiabetes och levnadsvanorna fertiliteten?

Show full item record

Title: Hur påverkar tidigare graviditetsdiabetes och levnadsvanorna fertiliteten?
Author(s): Björkstrand, Julia Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Discipline: Medicine
Language: Swedish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Målet för avhandlingen är att undersöka sambandet mellan graviditetsdiabetes (GDM) och sekundär infertilitet, samt levnadsvanor som kan öka risken för sekundär infertilitet. Undersökningen gjordes på ett material som insamlats för The Finnish Gestational Diabetes Prevention Study (RADIEL), som är ett randomiserat livsstilsinterventionsprojekt som riktar in sig på kvinnor som befinner sig i riskgruppen för gestationsdiabetes. Informationen insamlades i huvudsak via frågeformulär, blodprov och kostdagböcker. Studien påvisade att GDM ökar risken för sekundär infertilitet. Av de undersökta faktorerna var det TNF-α, rökning, alkoholkonsumtion, förhöjt fasteglukos, lågt adiponektin och förhöjt LDL samt icke-optimala motionsvanor som inverkade mest på den sekundära infertiliteten. Undersökningen tyder alltså på att det finns ett samband mellan tidigare GDM, inflammation och sekundär infertilitet, och bekräftar alltså att det är viktigt att uppmuntra kvinnor som försöker bli gravida att hålla sig till hälsosamma levnadsvanor, i synnerhet om de befinner sig i riskgruppen för GDM.


Files in this item

Files Size Format View
Hur pverkar tid ... dsvanorna fertiliteten.pdf 565.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record