Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Energiarajoituksen ja resveratrolin vaikutus maksan NR4A-tumareseptoreiden määrään kokeellisessa lihavuusmallissa

Show full item record

Title: Energiarajoituksen ja resveratrolin vaikutus maksan NR4A-tumareseptoreiden määrään kokeellisessa lihavuusmallissa
Author(s): Pirinen, Jani
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine
Discipline: Pharmacology
Language: Finnish
Acceptance year: 2009
Abstract:
Tutkimuksessa tutkittiin NR4A-ryhmän tumareseptoreiden määrän muutosta maksakudoksessa energiarajoituksen ja resveratrolin vaikutuksista. Tutkimus tehtiin hiirillä ja laboratoriomenetelmänä oli Western Blot. NR4A-tumareseptoriryhmään kuuluvat Nur77, Nurr1 ja NOR-1. Ne säätelevät useissa kudoksissa useita eri solunsisäisiä tapahtumia. Maksassa ne säätelevät eri metabolisia prosesseja, etenkin glukoneogeneesiä ja lipogeneesiä. Lipogeneesillä on merkitystä rasvamaksan syntyyn ja glukoneogeneesillä taas on merkitystä veren sokeripitoisuudelle ja lisääntynyt glukoneogeneesi on merkittävä tekijä Tyypin 2 Diabetes Mellitus-taudissa esiintyvän hyperglykemian kannalta. Saamiemme tulosten mukaan Nur77:n määrä nousee selvästi energiarajoituksen vaikutuksesta runsasrasvaista ravintoa syöneeseen kontrolliryhmään verrattuna. NOR-1:n määrä nousee selvästi suurella (4 g/kg) rehupitoisuudella resveratrolia. Nurr1:n tuloksissa ei löytynyt statistisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä. Tulkintani mukaan resveratroli on potentiaalinen maksan rasvoittumisen estäjä ja glukoneogeneesiä lisäävä aine stimuloimalla NR4A-ryhmän tumareseptoreita maksassa. Täten resveratroli ei ainakaan hepatosyyttien NR4A-reitin kannalta selitä sitä tosiasiaa että resveratroli vähentää diabeettista hyperglykemiaa.
Keyword(s): NR4A Nur77 Nurr1 NOR-1 caloric restriction resveratrol liver


Files in this item

Files Size Format View
Energiarajoituk ... sessa_lihavuusmallissa.pdf 318.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record