Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pakatun kasvihuonekurkun säilyvyyden parantaminen estämällä eteenin haittavaikutukset

Show full item record

Title: Pakatun kasvihuonekurkun säilyvyyden parantaminen estämällä eteenin haittavaikutukset
Author(s): Nykänen, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food TechnologyDepartment of Food and Environmental Sciences
Discipline: Food Technology
Language: Finnish
Acceptance year: 2009
Abstract:
Greenhouse cucumber (Cucumis sativus) is one of the most important vegetables in Finland with annual consumption of about 30 million kilogrammes. The cucumber itself generates ethylene at a low level, but excessive ethylene concentrations (>0.5 ppm) in ambient air causes quality losses, like yellowing and softening. The problem is that cucumbers often share the same airspace with ethylene generating fruits and vegetables during transport, storage and sale. The literature review deals with ethylene synthesis and its effects in vegetables. Also, ethylene measurements and detection, as well as ethylene exhaustion, and inhibition are discussed. The aim of the experimental study was to find the best available packaging material for greenhouse cucumbers. From 13 different packaging alternatives, studied in a preliminary test, the most promising were selected for storage experiments. Cucumbers were cultivated in greenhouses in SouthWest Finland. Packed cucumbers were stored at 12 ºC and in airflow with 1 ppm ethylene for 14 or 7 days for the first and second trial, respectively. Analyses were performed once a week. They consisted of O2and CO2concentrations of packages and sensory quality of whole and sliced cucumbers. Cucumbers were also photographed. Results showed that cucumbers packed in low oxygen transmission film deteriorated fast, whereas too many holes in a package resulted in high weight losses. Cucumbers packed in shrinkwrapped PEpackages with micro holes had lighter green colour than other cucumbers after 13 days. Cucumbers packed in biodegradable film had nearly 25 % weight loss after 27 days compared to other packages causing weight loss of 3 %. After 13 and 21 days’ storage time the freshness of taste was better if the PPpouch with an ethylene scavenger was used. The currentlyused shrinkwrapped PEpackage with micro holes proved to be a good choice for cucumbers if there is no risk of ethylene in food chain. If ethylene is present, it is better to use a PPpouch with micro holes. In that case, additional benefit of improved freshness of taste can be achieved by using ethylene scavengers.
Kasvihuonekurkku on yksi tärkeimmistä vihanneksista Suomessa. Sitä kulutetaan hieman alle 30 milj. kg vuodessa. Pakatun kasvihuonekurkun säilyvyyden kannalta on erittäin oleellista oikea säilytyslämpötila. Lisäksi säilyvyyteen vaikuttaa varastotilan ilmassa olevan eteenin määrä. Kurkku itse tuottaa eteeniä vain vähän ja liian suuret eteenipitoisuudet (> 0,5 ppm) varastointitilan ilmassa aiheuttavat sille laadun heikkenemistä, kuten kellastumista ja pehmenemistä. Ongelmana on, että paljon eteeniä tuottavia kasviksia pidetään samassa tilassa kuljetuksen, varastoinnin ja myynnin aikana. Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin eteenin muodostumiseen ja sen vaikutuksiin kasviksissa. Lisäksi tarkasteltiin eteenin määritysja mittausmenetelmiä sekä eteenin poistoa tai eteenin haittavaikutusten estämistä muilla keinoilla. Kokeellisessa osassa etsittiin eteenialtistetulle kasvihuonekurkulle parasta mahdollista pakkausvaihtoehtoa. Kokeellisen osan kartoituskokeessa tutkittiin 13 erilaista pakkausvaihtoehtoa, joista lupaavimmat vaihtoehdot valittiin säilyvyyskokeeseen. Säilyvyyskokeessa selvitettiin myös yhden kaupallisen eteeninpoistajan vaikutusta kurkkujen laatuun. Pakattuja kurkkuja säilytettiin 1 ppm eteeniä sisältävässä ilmassa 14 vuorokautta kartoituskokeessa ja 7 vuorokautta säilyvyyskokeessa. Eteenikäsittelyn jälkeen säilytystä jatkettiin normaalissa ilmassa. Säilytyslämpötila oli 12 °C. Neljän viikon varastoinnin aikana kurkkujen laatua seurattiin viikoittain aistinvaraisin arvioinnein ja mm. pakkauksen sisätilan O2ja CO2mittauksilla. Kurkut myös valokuvattiin. Kokeiden tulokset osoittivat, että kaasunläpäisevyydeltään tiiviissä materiaalissa kurkut pilaantuivat nopeasti. Toisaalta rei'itetyissä pakkauksissa kurkkujen paino laski nopeasti. Lisäksi painohäviötä ilmeni biohajoavaan pakkausmateriaaliin pakatuissa kurkuissa, sillä 27 vuorokauden varastoinnin jälkeen niiden paino oli laskenut 25 %. Samaan aikaan painohäviö oli muihin materiaaleihin pakatuissa kurkuissa 3 %. Kutistettavaan perforoituun PEkalvoon pakattujen kurkkujen väri oli 13 vuorokauden varastoinnin jälkeen vaaleamman vihreä kuin muihin pakkausmateriaaleihin pakatuissa kurkuissa. Käytettäessä pakkauksen sisällä eteeninpoistajaa kurkkujen maku oli parempi kuin muihin pakkausvaihtoehtoihin pakatuissa 13 ja 21 vuorokauden varastoinnin jälkeen Nykyisin eniten käytössä oleva kutistettava mikrorei'itetty PEkalvo on hyvä pakkausvaihtoehto kasvihuonekurkulle, kun eteeniä ei ole säilytyksen aikana ilmatilassa. Jos ilmassa on eteeniä, pakkaukseksi sopii paremmin mikrorei'itetty, saumattu PPpussi. Kurkkujen maun tuoreus säilyy pidempään käyttämällä kaupallisia eteeninpoistajia.
Keyword(s): cucumber ethylene packaging storage kurkku eteeni pakkaaminen säilytys


Files in this item

Files Size Format View
EKT1453_Nykänen.pdf 2.843Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record